Gyulai Éva előadása Verancsics Antalról

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2016. június 28.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyek szervezésében kerül sor Gyulai Éva előadására Egy főpap történelmet ír – Verancsics Antal: [De rebus gestis Hungarorum ab inclinatione regni] címen összefoglalt szövegei (Verancsics Antal… összes munkái I. Közli: SZALAY László. Eggenberger F., Pest, 1857. 203-267., MHH II. Scriptores/2.) 

Az előadás időpontja: 2016. június 28. (kedd), 16 óra

Helyszíne: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Ménesi út 11-13., 1. emeleti tanácsterem

 

"Te Deum laudamus..." Teológia, liturgia és vallási élet Erdélyben a 18. század végéig

Nemzetközi konferencia - Kolozsvár, 2016. június 24-25.

Megérkezett az erdélyi - főleg koraújkori - unitarizmussal foglalkozó konferencia végleges programja, sok érdekes előadással és könyvbemutatóval, a részletes program a mellékletben olvasható. A szervezők a Magyar Unitárius Egyház, Országos Széchényi Könyvtár. MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport.

Időpont: 2016. június 24-25.

Helyszín: Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie nr. 9., Dávid Ferenc díszterem

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
PDF icon Te_Deum_laudamus_program_vegleges_0607.pdf391.66 KB

Konferencia felhívás: A változás kihívásai és kultúrái a 16-18. századi Erdélyben

Kolozsvár, 2016. december 9-10.

A reformáció 500. évfordulója alkalmából rendeznek nemzetközi konferenciát a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézete, a Református Tanárképző Kar és a Római Katolikus Teológiai Kar szervezésében Kolozsváron 2016. december 9-10-én. A rendezők a megadott témákban 2016. július 15-ig várják a rezüméket.

Részletesebb információk a mellékletben olvashatók.

 

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
PDF icon valtozaskonf_felhivas_MA.pdf280.66 KB

Hieronymus Bosch 2016

A nagy németalföldi festő halálának 500 évfordulója alkalmából nagyszabású rendezvénysorozat zajlik szülővárosában

Hieronymus Bosch a művészettörténet legeredetibb, legrejtélyesebb festőegyéniségeinek egyike. Alkotásain szimbólumok, fantáziák és hallucinációk keverednek a valósággal, vásznain - saját korában egészen egyedülálló módon - különös, sőt bizarr világot teremtett. Bosch (eredeti nevén Jheronimus van Aken) szülővárosa, 's-Hertogenbosch, a 2016-os évet leghíresebb szülöttének szentelte. A programért felelős Jheronimus Bosch 500 Foundation számos kulturális és fesztiválrendezvényt tartogat az érdeklődők számára. 2016. február 13. és május 8. között több mint 420 000 látogató tekintette meg a 'Jheronimus Bosch - Visions of a genius című nemzetközi kiállítást, amelyen a világ minden tájáról egybegyűjtött alkotások "tértek haza" a mester egykori lakhelyére. A tárlat forgatókönyve a Bosch Research and Conservation Project új eredményein alapult. A Het Noordbrabants Museum következő nagyobb kiállításán (Masterpieces from Romania) a nagyszebeni  Brukenthal Múzeum mintegy 40 festménye mutatkozik be, Jan van Eyck, Hans Memling, ifj. Pieter Brueghel, Jacob Jordaens és más németalföldi festők alkotásai. A bemutató június 18-tól október 9-ig látható majd. 

 

Könyvbemutató - Szakács Béla Zsolt: A Magyar Anjou Legendárium vizuális világa

2016. június 23. 16.30 h

A Közép-európai Egyetemen kerül sor Szakács Béla Zsolt új könyvének bemutatójára. A The Visual World of the Hungarian Angevin Legendary című kötetet Marosi Ernő akadémikus méltatja.

A könyvbemutató időpontja: 2016. június 23. 16.30 h

Színhelye: Közép-európai Egyetem (CEU), Budapest, Nádor utca 9., 509. terem

További információ a mellékletben.

 

Magazinmelléklet: 

Nemzetközi konferencia felhívás - Political Realism and Practical Morality

A 2016. november 18-19-én tartandó konferenciára június 30-ig lehet jelentkezni

Political Realism and Practical Morality: Historical and Theoretical Perspectives címmel nemzetközi workshopot szervez a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete.

A konferenciára 2016. június 30-ig lehet jelentkezni, a felhívást csatoltuk.

 

Magazinmelléklet: 

Felhívás nemzetközi konferencián való részvételre

Kelemen Didák és kora - Miskolc, 2016. szeptember 23-24.

„Szerzetesi nagy alázatossággal” – Kelemen Didák és kora. Szerzetesrendek Magyarországon a 18. század első felében címmel nemzetközi konferencia kerül megrendezésre 2016. szeptember 23-24-én. A szervezők az alábbi felhívással várják az előadókat.

"Kelemen Didák (1683–1744) minorita szerzetes, rendfőnök, egyházszervező és térítő a török kor utáni korszakot, a 18. század első felét jellemző rekatolizáció emblematikus alakja, aki közel 300 éve a református lakosságú Miskolcon is letelepítette rendtársait, pedig a városban korábban egyetlen szerzetesrend sem működött. A miskolci minorita rendház és főnöke szimbóluma is lehet a katolikus egyház és intézményei – a Rákóczi-szabadságharcot követő évtizedekben – meggyorsult előretörésének. Ezért Kelemen Didákra emlékezve, nemzetközi konferenciát szervezünk egyrészt a működésével kapcsolatos újabb tudományos eredmények megvitatására, másrészt a 18. század első felének magyarországi szerzetesrendjeire vonatkozó recens kutatások bemutatására. Konferenciánkat interdiszciplináris jelleggel hirdetjük, vagyis mind Kelemen Didák sokrétű életművének, mind az 1700-as évek első évtizedeiben alapított vagy újjászervezett magyarországi szerzetesrendek kérdéskörének többféle – egyház- és társadalomtörténeti, művészettörténeti, teológiai, irodalmi stb. – megközelítését tervezzük, ezért ülésünkre a legkülönfélébb tudományterületek képviselőinek részvételére számítunk."

Jelentkezni a csatolt jelentkezési lap 2016. június 20-ig való visszaküldésével lehet a lapon feltüntetett e-mail címekre.

A szervező intézmények:

  • az MTA MAB Történettudományi és Néprajzi Szakbizottsága
  • a Magyar Történelmi Társulat miskolci csoportja
  • az Éltető Lélek Alapítvány (Miskolc)  és a Magyarországi és Erdélyi Szent Erzsébet Minorita Rendtartomány

 

Magazinmelléklet: 

Adatbázisok a kora újkori és újkori társadalomtörténeti kutatásokban

Beszámoló a 2016. március 10-i műhelykonferenciáról

2016. március 10-én délután műhelykonferencián mutatkozott be a 2015 ősze óta működő új OTKA-kutatócsoport (K 116116), amely négy évre kapott támogatást a „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon: a győri, nagyszombati,pozsonyi jezsuita gimnázium tanulói a 17‒18. században” című projektre. A helyszínt a kutatócsoport befogadó intézménye, az ELTE BTK biztosította, a Szekfű Gyula Könyvtár olvasótermét az érdeklődő közönség meg is töltötte.

A konferenciát Fazekas István (ELTE BTK, habilitált docens), a projekt vezető kutatója és az esemény levezető elnöke nyitotta meg. Az első szekcióban 16–20. századi tematikus adatbázisokról hallhattunk előadásokat. Elsőként Koltai András (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, igazgató) ismertette Batthyány Ádám főúri famíliájának adatbázisát, amelyet Benda Borbálával közösen, évtizedes munkával készítettek, és interneten is publikáltak. Koltai bemutatta az adatbázis forrásait (konvenciós könyveket, fizetési jegyzékeket, prebendajegyzékeket stb.), az adatbevitel módját és problémáit, a kutatás udvar- és társadalomtörténeti tanulságait, illetve a közzététel módját. Másodikként Szögi László (MTA–ELTE Egyetemtörténeti kutatócsoport-vezető) beszélt egy több mint két évtizedes kutatási folyamatról, amelynek célja magyarországi felsőoktatás-történeti adatbázis(ok) építése. A külföldön peregrináló magyarországi hallgatókról 1100–1918, a belföldi tanulmányokról 1580–1850 közötti évekből épülnek adatbázisok, ami Európában egyedülálló vállalkozást jelent. Szögi, miután hasonló célú német és olasz projekteket is bemutatott, kezdeményezte egy országos adatbázis (Repertorium Academicum Hungariae) kiépítését, amely a magyarországi születésű bármely hazai és külföldi felsőoktatási intézményben tanult személyek tanulmányi és életpálya-adatainak egységesített elektronikus adattáraként szolgálhatna. Sasfi Csaba (MNL OL, főlevéltáros) egy, még Benda Gyula kezdeményezésére építeni kezdett adatbázisról számolt be, amely több szinten segítette elő a 19. századi Magyarország gimnáziumainak társadalomtörténeti kutatását. A témát nagymonográfiában is feldolgozó Sasfi az 1848 előtti időszak gimnáziumi adatbázisait mutatta be, kitérve az iskolai anyakönyvek adatainak elektronikus beviteli elveire, a személyek azonosításának és a lekérdezéseknek a lehetőségeire. Az első szekciót Tóth Árpád (Miskolci Egyetem BTK, egyetemi docens) előadása zárta, amely az evangélikus iskolák diákságának, elsősorban a pozsonyi evangélikus líceum tanulóinak adatbázisszerű feldolgozásáról számolt be, a késő rendi társadalom korszakából. Bemutatta a folyamatosan épülő adatbázis forrásait (iskolai anyakönyveket, osztályjegyzékeket, bizonyítványokat), az adatbázis szerkezetét, illetve részletezte a vállalkozás várható oktatás- és társadalomtörténeti eredményeiről is.

A műhelykonferencia második szekciója két nagy levéltárunk adatbázisait mutatta be, majd a szervező kutatócsoport zárta az előadások sorát. Elsőként H. Németh István (MNL OL, főlevéltáros, főosztályvezető) beszélt a Magyar Nemzeti Levéltár egyedi adatbázisait összefogó, NKA-támogatással épített adatbázisrendszerekről. A különféle, például anyakönyvi, testületi jegyzőkönyvi vagy misszilisekre kifejlesztett sémák lehetővé teszik, hogy a sok éve, levéltári és kutatási segédletként épülő adatbázisok relációs adatbázisként összekapcsolódjanak, amelynek eredménye például a levéltár „adatbázisok online” keresőfelülete is. Sarusi Kiss Béla (BFL, főlevéltáros, főosztályvezető) a Budapest Főváros Levéltárában épülő, a kutatómunkát segítő adatbázis-építésről szólt, amely évtizedes munkával, a levéltár vezetése által ellenőrzött módon valósul meg. Beszámolt az új adatbázisok tervezésének módjáról is (próba-adatfelvételek, részletes útmutatók készítése), amely a szabványosított adattartalom révén lehetővé teszi, hogy elsősorban az 1870-es évektől 1965-ig keletkeztetett ügyiratokról, főként a jogszolgáltatási iratanyagról korszerű segédletek álljanak a kutatók rendelkezésére.

Végül a házigazda OTKA-kutatócsoport tagjai szólaltak meg. Elsőként Fazekas István beszélt a célkitűzésekről: a nagyszombati, a győri és a pozsonyi jezsuita gimnáziumok anyakönyveinek teljes, szisztematikus feldolgozásáról és adatbázisként való publikálásáról, az iskolák alapításától egészen a Jézus Társasága 1773. évi feloszlatásáig. Kádár Zsófia (tudományos segédmunkatárs) a vizsgált forrástípusokat mutatta be, a matrikulák mellett ugyanis számos más jezsuita rendi (kongregációs tagkönyvek, diáriumok, éves jelentések, historia domus-ok) és egyéb (városi, családi) levéltári anyag is felhasználható. Kökényesi Zsolt (tudományos segédmunkatárs) az adatbázis tervezett felépítéséről, a forrásfeldolgozás módszeréről, az adatbázis és a kapcsolódó kutatások várható tudományos hasznáról beszélt. Kiemelte a projekt társadalomtörténeti beágyazottságát: a készülő adattár a kutatók igen széles körének nyújthat majd hiánypótló segítséget a családtörténettől, a kormányzat- és igazgatástörténeten át egészen a nemesi elit kutatásáig.

A megjelent számos érdeklődő – közöttük sok történész, levéltáros, egyetemi oktató és hallgató – visszajelzései alapján a műhelykonferencia elérte a célját. A további évekre tervezett workshopokkal a kutatócsoport méltó fórumot igyekszik teremteni a hasonló társadalomtörténeti, főként oktatástörténeti adatbázissal foglalkozó szakemberek tapasztalatcseréjéhez. Végül hadd jegyezzük meg, hogy a konferencián igen sokszor hangzott el – az immár több, mint tíz éve elhunyt – jeles társadalomtörténész, Benda Gyula neve, aki a bemutatott adatbázisok és kutatások közül többnek az elindulását is inspirálta és tanácsaival támogatta.

Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt (ELTE-BTK, Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, OTKA Kutatócsoport)

 

Könyvbemutató Debrecenben

2016. május 6. 11 óra

Több új kiadvány bemutatóját tartják a Debreceni Egyetemen, forráskiadvány, tanulmány- és koferenciakötet egyaránt megtalálható köztük.

  • A Szabadi István szerkesztésében megjelenő Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában I-II. című kötetet Bozzay Réka,
  • Imre Mihály Utak Nápoly és Herborn között című könyvét Heltai János,
  • Fazakas Gergely, Imre Mihály és Száraz Orsolya szerkesztésében kiadott Mártirium és emlékezet című konferenciakötetet G. Szabó Botond mutatja be.

Helyszín: Debreceni Egyetem, földszint, B 58-as terem

Időpont: 2016. május 6. 11 h

A bemutató programja mellékelve.

 

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
PDF icon Konyvbemutato_meghivo-2.pdf298.17 KB

Luxus és reprezentáció a várakban

A Castrum Bene Egyesület XXII. vándorgyűlése Tatán, 2016. május 6-8-án

Az írott forrásokban (végrendeletek, várleltárak, alaprajzok), régészeti feltárások anyagában és nem utolsósorban magában a várépítészetben egyértelműen megnyilvánul a késő középkori-kora újkori várurak és várúrnők reprezentációs szándéka, luxusra való lehetősége, igénye. Ebben a témában szervezi a Castrum Bene Egyesület idei vándorgyűlését, amelynek címe: Luxus és reprezentáció a középkori várakban. A konferencia Tatán a Kuny Domokos Múzeumban kerül megrendezésre. 

Program és a jelentkezési lap a mellékletben olvasható.

 

 

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon Prog_jellap2016 (1).doc40 KB

Oldalak