Emlékkonferencia Istvánffy Miklós halálának 400. évfordulójára

MTA BTK Történettudományi Intézet, 2015. december 1.

Az MTA BTK Történettudományi Intézet Kora Újkori Témacsoportja konferenciát rendez Istvánffy Miklós magyar történetíró halálának 400. évfordulója alkalmából "A magyar történet 17. századi folytatója" címmel. A konferencia programját a szinopszisokkal együtt csatoltuk.

A konferencia időpontja: 2015. december 1., 10-16.30 h

A konferencia színhelye: Budapest, Úri utca 53. Tanácsterem

 

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
PDF icon ISTVÁNFFY_SZINOPSZISOK.pdf216.24 KB

Megjelent Buzási Enikő és Pálffy Géza új könyve

A magyar korona legkorábbi ábrázolása és az Ehrenspiegel keletkezéstörténete

Örömmel tudatjuk, hogy megjelent "Lendületes" kollégáink új könyve.

A Magyar Tudományos Akadémia „Lendület” Szent Korona Kutatócsoportjának újabb, ezúttal német nyelvű monográfiája a magyar korona legkorábbi hiteles, részletekben és színekben meglehetősen pontos ábrázolásának keletkezéstörténetébe kalauzolja el olvasóit. A Buzási Enikő művészettörténész és Pálffy Géza történész által közösen írt kötet részletesen feltárja, miként születhetett meg az 1550-es évek közepén egy augsburgi városi történetíró, Clemens Jäger (1500 körül–1561) kérésére a Bécsben őrzött magyar korona autentikus képe, amelyet az augsburgi krónikaíró neves közép-európai történetírók, humanisták és művészek közreműködésével készíttetett el és kapott meg a Habsburg-dinasztiáról szóló művéhez (Ehrenspiegel des Hauses Österreich). A Habsburg-családtörténet, főképp a benne található több száz páratlan miniatúrának, csata- és városábrázolásnak, uralkodóportrénak, síremléknek, tájképnek, valamint több ezer címernek és pecsétnek köszönhetően, mindig is kiemelkedő jelentőségű forrás volt a nemzetközi kutatás számára. A most megjelenő kötet a fennmaradt levéltári dokumentumok mellett elsősorban a kódexekben található korona-kép, valamint a többi ábrázolás művészettörténeti elemzése révén elsőként tisztázza a Münchenben, Bécsben és Drezdában fennmaradt (eredetileg Augsburgban és Innsbruckban készült) négy illuminált kéziratos példány keletkezéstörténetét, illetve készítési sorrendjét. A szerzők kutatási eredményei több ponton kiegészítik, illetve korrigálják az eddigi álláspontokat, a kötet így jelentős nemzetközi figyelemre számíthat. A monográfiában nagyrészt első ízben megjelenő illusztrációk (köztük a Szent Korona ez ideig sohasem közölt színes ábrázolásai) számottevő újdonságot jelentek a hazai és határon túli történészeknek és művészettörténészeknek, korona- és humanizmuskutatóknak, valamint a Habsburg-dinasztia-történet, a historiográfia és a heraldika iránt érdeklődőknek egyaránt. Az új eredmények remélhetőleg újból felkeltik a nemzetközi figyelmet a Szent Korona és a magyarországi korona-kutatás iránt.

Enikő Buzási – Géza Pálffy, Augsburg - Wien - München - Innsbruck. Die frühesten Darstellungen der Stephanskrone und die Entstehung der Exemplare des Ehrenspiegels des Hauses Österreich. Gelehrten- und Künstlerbeziehungen in Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Bp.: MTA Történettudományi Intézet, 2015)

A tartalomjegyzéket csatoltuk.

A könyv magyar nyelvű tanulmányváltozata: "A magyar korona eddigi ismert legkorábbi autentikus ábrázolásának keletkezéséről", Művészettörténeti Értesítő 62 (2014) 217–264.

Megrendelhető: terjesztes@tti.hu

 

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
Image icon korona-tartalom.jpg207.54 KB

Ritoókné Szalay Ágnes előadása Janus Pannonius gyulafehérvári kéziratairól

2015. november 25., 16 óra, MTA BTK ITI

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyek szervezésében kerül sor Ritoókné Szalay Ágnes előadására ”Tres fuimus clari cognato e sanguine vates": Janus Pannonius kéziratai Gyulafehérvárott címmel.

A helyszín: MTA BTK Irodalomtudomány Intézet, Budapest, Ménesi út 11-13. I. emeleti tanácsterme.

Időpont: 2015. november 25. szerda, délután 4 óra

 

Magyarország és a külvilág - fejezetek a műgyűjtés történetéből

Előadások a Tudomány Ünnepe alkalmából, 2015. november 19-én

A Magyar Tudományos Akadémia  Művészettörténeti Tudományos Bizottsága tudományos ülést tart a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan.

Az egésznapos rendezvény előadási a magyarországi műgyűjtés történetét tekintik át. A kora újkor iránt érdeklődők figyelmébe különösen ajánljuk a délelőtti ülés programját:

 • Pócs Dániel PhD (MTA BTK Művészettörténeti Intézet): A Baptista Mantuanus-corvina története. Adalék a corvina-kódexek provenienciájához
 • Bubryák Orsolya PhD (MTA BTK Művészettörténeti Intézet): Fantomkép egy 17. századi bécsi műgyűjtőről
 • Buzási Enikő (kandidátus): A 18. és 19. századi püspöki mecenatúra emlékei Pécsen: azonosított és meghatározott festmények az egyházmegye gyűjteményében
 • Jávor Anna PhD: „Negatív gyűjtéstörténetet” – a szerzetesrendek feloszlatásakor tartott műtárgyárverések
 • Bodnár Szilvia PhD (Szépművészeti Múzeum): A nürnbergi festőműhelyek öröksége: a Praun-gyűjtemény rajzai a Szépművészeti Múzeumban
 • Mikó Árpád, az MTA doktora (MTA BTK Művészettörténeti Intézet): A gyűjtő Jankovich Miklós
 • Szilágyi János György (az MTA doktora): A klasszikus ókori művészet egy 19. századi magyar gyűjtője: Haan Antal

Az ülés időpontja: 2015. november 19. (csütörtök) 9.00 óra
Az ülés helyszíne: MTA Székház Felolvasóterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. em.)

Meghívó és részletes program itt.

 

Magazinmelléklet: 

Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle

Szabad elérésű kéziratkatalógus a hallei magyar anyagról

Értesítünk minden érdeklődöt, hogy az alábbi két kötetes könyv elérhetővé vált az MTAK REAL-on itt és itt.

Csepregi, Zoltán and Klosterberg, Brigitte and Monok, István, eds. (2015) Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez = Materialien zur Geschichte der Geistesströmungen des 16.-18. Jahrhunderts in Ungarn (39/1-2)       

Koraújkor és Open Access

Klaus Graf történész blogbejegyzése

A nyolcadik alkalommal megtartott Nemzetközi Open Access Hét alkalmából Klaus Graf (történész-levéltáros, Aachen/Freiburg) jelentetett meg egy írást az aacheni RWTH Frühneuzeit-blogján Koraújkor és az Open Access (Frühe Neuzeit und Open Access) címmel. Graf egy 2009 óta folyó diszkusszió keretében áttekintést ad a jelenlegi helyzetről. Alapállítása, hogy a frissen megjelent tudományos történeti publikációk kevesebb mint 10%-a kerül fel szabad felhasználásra a világhálóra, és ebben évek óta nincs előrelépés.

A német középkort tekintve több hozzáférés biztosított, mint a koraújkor kutatás tekintetében – a Monumenta Germaniae Historica forrásai és a Deutsches Archiv folyóirat hosszabb ideje ingyenesen hozzáférhetők, ehhez társul a Konstanzer Arbeitskreis jeles Vorträge und Forschungen sorozata, amelynek azonban nincs párhuzama a koraújkorra vonatkozóan. Természetesen léteznek fontos oldalak: perspectivia.net, a mainzi Leibniz-Institut digitális ajánlata, ugyanakkor a Bayerische Staatsbibliothek által felügyelt historicum.net koraújkoros része alig működik. Vagyis míg a koraújkoros források egyre szélesebb körben elérhetővé válnak, addig a feldolgozásuk szabad közzététele inkább csak stagnál.

Az Open Access "arany" útja

Azokat a publikációkat nevezik "arany"-nak, amelyek késedelem nélkül, ingyenesen és szabadon felhasználhatóan állnak az olvasók rendelkezésére. Koraújkoros területen nincs fontos német nyelvű Open Access folyóirat. A Zeitschrift für Historische Forschung című folyóirat egyetlen tanulmányért 28 USD-t kér 48 óra időtartamra. A többiek (ld. az itt felsorolt listát: Digitalisierte Zeitschriften der Geschichtswissenschaft) csak késleltetve kínálják fel a szabad hozzáférés lehetőségét. Ha a Directory of Open Access Journals koraújkoros ajánlatait tekintjük, 14, jobbára ismeretlen címet találunk, köztük például a Journal of Early Modern Studies-t (Firenze University Press), amely főleg Shakespeare-rel foglalkozik. Angol és amerikai területen még rosszabb a helyzet. Az Oxford University Press egy napos használatért 39 USD-t kér. Valamivel jobban néz ki a helyzet Franciaországban. A régebbi folyóiratok - bár nem túl áttekinthetően - megtalálhatók a Gallicában, és érdemes koraújkoros szempontból megnevezni a Persée-t, a Revues.org-ot és a CAIRN-t. Lassú javulás azért várható, például a 2015 őszén megindult Open Library of Humanities ígérete szerint felvesz nem angol nyelvű tanulmányokat is.

„Arany” könyvek

A De Gruyter 17367 történeti tárgyú publikációja közül 155 hozzáférhető szabadon (kevesebb mint 1%). A legjobb a helyzet az osztrák „piacon”, köszönhetően annak, hogy az osztrák kutatási alap, az FWF megköveteli a támogatott projekteknél a nyílt hozzáférésű publikációt: az FWF-E-Book-Library oldalon számos koraújkoros mű elérhető.

Zöld út a repozitoriumoknak

Az Academia.edu és más Facebook- vagy közösségi oldal jellegű ajánlatok fontos hozzáférési források, de lassan nyernek teret, és csak kevésbé ismertek az olyan egyéni kezdeményezések, mint Beat Rudolf Jenny bázeli Frühneuzeit-Studien-je. Itt az ideje, hogy egy olyan történettudományi repozitórium jöjjön létre, mint a művészettörténészek számára az Artdok für die Kunstgeschichte. A labda most a Bayerische Staatsbibliothek oldalán pattog, amely már évek óta üzemelteti a "Kelet-Európa virtuális szakkönyvtárat" (Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa), de általános történettudományból nincs hasonló tárhelye. A nemzetközi színtéren sincs hasonló online repozitórium a koraújkori kutatások számára.

Graf azzal a kéréssel fejezi be áttekintését, hogy tudósítsunk az újabb Open Access lehetőségekről, illetve magunk is tegyünk a minél szélesebb körben elérhető szabad információkért.

Klaus Graf bejegyzése itt olvasható.

A hatalom reprezentációi, hatalmi diskurzusok

Tudományos ülésszak az Országos Széchényi Könyvtárban, 2015. november 25-26.

A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó tudományos ülésszakot rendez az OSZK 2015. november 25–26-án. A négy szekcióban elhangzó előadások egy része koraújkoros témájú.

2015. november 25. szerda

I. szekció: (Ön)megvalósítás, (ön)reprezentáció (elnök: Bíró Csilla)

Plenáris előadás:
11.10-11.40 - Kecskeméti Gábor (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet): Hatalom és értelmiség: kora újkori perspektívák

Előadások:

 • 11.40-12.00 – Zsupán Edina: Naldo Naldi De laudibus Augustae Bibliothecae című művének új műfaji megközelítése, forrásai
 • 12.00-12.20 – Tamási Balázs: Uralkodók és Velence szolgálatában: Don Jichak Abravanel politikai pályája és állameszméje

12.20-13.40 - hozzászólások, ebédszünet

 • 13.40-14.00 – Bíró Csilla: Esterházy Pál nádorrá választása és Magyarország rendjeinek „érzelmei”
 • 14.00-14.20 – Hende Fanni: Az uralkodó-bevonuláson elhangzott köszöntőbeszédek, mint politikai reprezentáció
 • 14.20-14.40 – Garadnai Erika: A hitvita, mint a főúri reprezentáció eszköze a 17. században

14.40-15.00 hozzászólások, kávészünet

A konferencia teljes programja itt elérhető.

 

Magyarország világi archontológiája 1458-1526, műhelykonferencia

2015. november 13., 11 óra

Magyarország világi archontológiája 1458–1526 - Eredmények és gondolatok a befejezés előtt címmel rendeznek műhelykonferenciáját a Történettudományi Intézetben.

A program:

 • Horváth Richárd: Oklevelek és méltóságsorok: Kincs, ami nincs?
 • Neumann Tibor: Az örökös ispáni cím a középkor végén
 • Pálosfalvi Tamás: Egy budavári udvarbíró nyomában
 •  C. Tóth Norbert: Az élő-halott: Bacskai Miklós pályaképe – Garázda Péter: A mátyási politika áldozata?

Helyszín: MTA TTI Tanácsterme (Bp. 1014 Úri u. 53.,II. emelet, 224.)
Időpont: 2015. november 13., 11 óra

 

Nemzetközi konferencia felhívás - grafikai gyűjtemények, gyűjtők a koraújkorban

Absztrakt beküldési határidő: 2015. november 30.

A Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, a Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, a Georg-August-Universität Göttingen - Kunstgeschichtliches Seminar und Kunstsammlung, a Philipps-Universität Marburg - Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - BildarchivFoto Marburg nemzetközi konferenciát szervez 2016 októberében a grafikai gyűjteményekről és gyűjtőkről a koraújkorban.  A 20 perc terjedelmű előadásokat a következő témákban várják:

- a gyűjtés elmélete és gyakorlata

- esettanulmányok gyűjtőkről

- hálózatok és személyes struktúrák: ágensek, kereskedők, tanácsadók

- grafikai gyűjtemények feltárása

- grafikai gyűjtemények online bemutatása

- grafikai gyűjtemények célja és rendszerése

- a proveniencia kérdései

Az 500 szavas absztraktokat a vkk@hab.de címre kell küldeni 2015. november 30-ig.

Helyszín: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig

Időpont: 2016. október 20-22.

Az angol és német nyelvű konferencia felhívás a mellékletben található.

 

 

Magazinmelléklet: 

Politikai humor a magyar irodalomban

Irodalom- és művelődéstörténeti konferencia Vaján, 2015. november 12-14.

A "...sok dolog optikai kérdés..." Politikai humor a magyar irodalomban című konferencián a régi magyar irodalom és művelődéstörténet is képviselteti magát. A konferencia nyitánya a Sárkányok, főurak, asszonyok című tanulmánykötet bemutatója Nyírbátorban, erről lásd előző híradásunkat. 2015. november 13-án, a tanácskozás második ülésszakán Szentmártoni Szabó Géza elnöklete alatt Bene Sándor, Jankovics József és Vadai István tartanak előadást.

Helyszín és időpont:

Vay Ádám kastély, Vaja, Damajanich utca 75.

2015. november 12-14. 

A konferencia részletes programja a mellékletben olvasható.

 

 

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
PDF icon Meghívó - sok dolog optikai kérdés.pdf601.39 KB

Oldalak