Megjelent az Irodalomtörténeti Közlemények Bethlen Gábor tematikus száma

Az Irodalomtörténeti Közlemények Bethlen Gábornak szentelt tematikus számát (2013/1.) Kecskeméti Gábor mutatta be az érdeklődőknek 2013 novemberében a Magyar Nemzeti Múzeumban:

 

Bethlen Gábor – Irodalom, vallás, tudományosság  –  szerkesztette Hargittay Emil

A tartalom:

Balázs Mihály, Varsolci János és Rettegi János ismeretlen szövegeiről

Túri Tamás, Csanádi Pál és Bethlen István

Molnár Dávid, Valentinus Radecius: Apologia (1618)

Veres Magdolna, Gábor király nehéz illatú rózsái Paul Felgenhauer próféciáinak Bethlen-képe

Vincze Hanna Orsolya, A fejedelmi reprezentáció mint politikai nyelv Pataki Füsüs János királytükrében

Hargittay Emil, „… az ártatlanság még az ellenséget is gyakorta kegyességre indittya” Még egyszer a Káldi Biblia támogatásáról

Kecskeméti Gábor, Pécseli Király Imre ismeretlen művei: új kontextusok 17. századi irodalom- és eszmetörténetünkhöz

Jankovics József, Bethlen Gábor politikájának követését sugalmazó politikai tervezet a 17. század utolsó harmadából