Unikornisok Tündérországban - új könyv az erdélyi Kornis családról

Szerkesztőnk, Orgona Angelika monográfiája a ruszkai Kornisokról a koraújkorban

A júniusi Könyvhéten személyesen dedikálta a vásárlóknak új könyvét szerkesztőnk, Orgona Angelika. A disszertációjából kinövő monográfia az erdélyi Kornis család változatos sorsát követi nyomon a koraújkorban. A nemesi címerpajzsukon unikornist viselő Kornisok emelkedése Kornis Gáspárral (1545 k.-1601) indult meg, aki a köznemesi létet Abaújban hátrahagyva az Erdélyi Fejedelemségben próbált szerencsét: hivatalai mellett birtokait is rendkívül ügyesen gyarapította. Báthory Zsigmond fejedelemsége alatt a politikai élet egyik legfontosabb szereplőjévé vált. A Habsburg-hű és katolikus Gáspár pályája mellett Orgona Angelika a Kornis fiúk - György, Boldizsár és Zsigmond - életútját is megrajzolja. A mintegy 100 évet átfogó, két generáció politikai útkeresését, családtörténetét gazdag forrásanyaggal alátámasztó könyv nélkülözhetetlen hozzájárulás a Habsburgok és az Oszmán Birodalom szorításában élő Erdély történetírásához.

T. Orgona Angelika, Unikornisok Tündérországban - A ruszkai Kornisok Erdélyben (1546 k. - 1648) (Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2014)