Új könyv az 1622. évi soproni országgyűlésről

Az MTA Lendület Szent Korona Kutatócsoport tanulmánykötete új eredményekkel

A Pálffy Géza vezette MTA „Lendület” Szent Korona Kutatócsoportnak néhány napja jelent meg a legújabb kötete. A benne lévő tíz tanulmány ezúttal az 1622. évi soproni koronázó országgyűléssel foglalkozik. Sopron szabad királyi város a 17. században élte aranykorát, különösen Lackner Kristóf polgármestersége idején vált jelentős szerepűvé. A Magyar Királyság egyik koronázóvárosának, ideiglenes fővárosának is nevezhető, és a 17. században négy, köztük két kiemelten nagy politikai jelentőséggel bíró, országgyűlés színhelye is volt.

Ezek közül az 1622. évi diétáról – amely alatt Gonzaga Anna Eleonóra magyar királyné koronázási ceremóniájára is sor került a soproni ferences templomban ‒ a Soproni Levéltár rendezett egy tudományos konferenciát 2012-ben. A tanulmánykötet egy része az itt elhangzott előadásokon alapszik, más tanulmányok a konferencián „kívülről” kerültek be. A különféle tudományterületek (politika-, rendiség-, diplomácia-, egyház-, város-, kommunikáció- és helytörténet) szempontjait érvényesítő adatgazdag írások izgalmas képet nyújtanak a Magyar Királyság történetéről. Különösen érdekesek az eddig nem ismert vatikáni és spanyol követjelentések forrásait közlő és elemző hozzájárulások. A kötet végén az 1622. és 1625. évi országgyűlések Sopronban található tárgyi emlékeiről (főként portrékról és érmekről) áll egy áttekintés illusztrációkkal.

A magyar történettudománynak előnyére válik, hogy a tanulmányok nemcsak magyarul, hanem angolul vagy németül is olvashatók. A kötet egyben a Soproni Levéltár új tudományos vállalkozásának, az évkönyveknek is az első kötete, reméljük hamarosan még több ilyen igényes és tartalmas kiadványt vehetünk kezünkbe.

A kötet tartalomjegyzéke

  • DOMINKOVITS PÉTER–KATONA CSABA: A Magyar Királyság egy fontos 17. századi országgyűlése. Egy meghatározó esztendő Sopron város aranykorából (Szerkesztői előszó)
  • PÁLFFY GÉZA: Egy elfelejtett kiegyezés a 17. századi magyar történelemben. Az 1622. évi koronázódiéta Sopronban
  • PAPP SÁNDOR: Oszmán adatok Bethlen Gábor portai kapcsolataira a harmincéves háború elején
  • LENGYEL TÜNDE: Thurzó Szaniszló, a Magyar Királyság nádora (1622–1625)
  • H. NÉMETH ISTVÁN: Városok, várospolitika a 17. század eleji Magyarországon. Tendenciák és következményeik
  • MOLNÁR ANTAL: Carlo Caraffa bécsi nuncius az 1622. évi soproni országgyűlésen. A szentszéki diplomácia es Magyarország a harmincéves háború első időszakában
  • MARTÍ TIBOR: Onate gróf bécsi spanyol követ jelentései az 1622. évi soproni országgyűlésről (forrásközlés)
  • G. ETÉNYI NÓRA: Az 1622. es az 1625. évi soproni országgyűlések a Német-római Birodalom nyilvánossága előtt
  • TÓTH GERGELY: Az 1622. évi soproni címerbővítés. Előzmények, utóélet, szövegközlés es fordítás
  • KELEMEN ISTVÁN: A 17. század eleji soproni koronázó országgyűlésekhez kapcsolódó emlékek a Soproni Múzeumban

 

Egy új együttműködés kezdete. Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés, ed. Dominkovits Péter, Katona Csaba (Budapest-Sopron: MTA Történettudományi Intézet és MNL Soproni Levéltár, 2015), 320 p.