A Történelmi Szemle legfrissebb számából

Megjelent a Történelmi Szemle 2014. évi 4. száma

A Dózsa György vezette parasztháború értékelése, historiográfiai elemzése mellett Fráter Györgyről és az erdélyi követek budai látogatásáról is olvashatunk a folyóirat legfrissebb számában.

Koraújkori témájú írások a folyóiratszám tartalmából:

Az 1514-es parasztháború emlékezete

  • Erdélyi Gabriella: Egy felkelés arcai, avagy miért kell nekünk Dózsa?
  • Kiss Farkas Gábor: Taurinus Parasztháborúja. Kétértelműség és paradoxitás a Jagelló-kor humanista irodalmában
  • Tóth Gergely: Értelmezések fogságában. Az 1514. évi parasztháború a kora újkori magyarországi történetírásban
  • Szilágyi Márton: A Dózsa-kép az 1840-es évek magyar irodalmában
  • Tatai Erzsébet: Dózsa '72. Dózsa György vizuális reprezentációja a Kádár-korszak idusán
  • Ács Pál: "Hamis barátok rebelliója". Szűcs Jenő Dózsa-tanulmányai - 40 év után

Tanulmány

  • Bogdándi Zsolt: Fráter György bírói működésének emlékei Bácsi János formuláskönyvében

Műhely

  • Kármán Gábor: Kézcsók a pasának? Erdélyi követek Budán

Forrás