Szakkönyvek bemutatója a Debreceni Egyetemen

Könyvbemutató a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében 2014. március 11-én

A 2014. március 11-én Irodalom és művelődés a 17-18. században címmel tartandó rendezvény programját lásd alább. 

14.00

  • Köszöntő: Imre Mihály egyetemi tanár (Debreceni Egyetem)
  • Bitskey István, Religió, stúdium, literatúra (Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről) Budapest, Universitas Kiadó, 2013

Bemutatja: Hargittay Emil, egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

14.25

  • Nyelv, lelkiség és religionalitás a közép- és kora újkorban, szerk. Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, 2013

Bemutatja: Csorba Dávid, főiskolai docens (Nyíregyházi Főiskola)

14.40

  • Hovánszky Mária, Csokonai és az érzékeny énekelt dalköltészet, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013 (Csokonai Könyvtár 53.)

Bemutatja: Csörsz Rumen István, tudományos főmunkatárs (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)

14.55

  • Hangszeres zeneszámok (Csörsz Rumen István)

15.10

  • Eszmecsere, kedvezményes könyvvásár

 

Időpont: 2014. március 11., 14.00

Helyszín: Debrecen, Egyetem tér 1, 3. em. 303. (Intézeti Könyvtár)