Róma öröksége és az örökösök - kiállítás Göttingenben

„Abgekupfert” — a Göttingeni Egyetem kiállítása az ókori emlékek és a koraújkori sokszorosított grafikák kapcsolatáról

A Göttingeni Egyetem Művészeti Gyűjteményének új kiállítása az antik emlékek - elsősorban építészeti és szobrászati alkotások - recepciójának egy nagyon érdekes fejezetét tárja fel. Az ókori régiségek az 1500-1700 közötti időszak sokszorosított grafikáin egy korábban soha nem létezett nyilvánosság számára váltak hozzáférhetővé. A főként rézmetszetes lapok azonban nem csupán "leképezték" az emlékeket, de műfajuknál, technikájuknál és nem utolsó sorban az alkotók látásmódja, szándéka révén egyben értelmezték, átírták az ókori alkotásokat. Olyan műveket, melyek sokszor maguk is másolatok voltak: görög bronzok római márványmásolatai.

Erről a többszörös tükröződésről szól a göttingeni kiállítás. A Művészeti Gyűjtemény gazdag metszettára mellett egy ma talán kevéssé értékelt gyűjteményi anyag is főszereplője a kiállításnak. Az Egyetem 1764-ben alapított Gipszmásolat-gyűjteményének művei egészítik ki a grafikai lapokat. A gyűjtemény, mely a maga nemében az egyik legteljesebb és legrégibb, elsősorban az Egyetem Régészeti Intézete tanulmányi célokat szolgáló segédgyűjteménye volt és akként szolgál mindmáig. Ezek a másolatok több generáció számára az antik emlékekkel való találkozás elsődleges forrásai voltak; nem csupán reprodukciónak, hanem szinte az eredetit pótló műveknek tekintették őket.

A kiállítás külön érdekessége, hogy az a Régészeti és Művészettörténeti Intézet tanárai és hallgatói közös munkája, a 2013-2014-es akadémiai év szemeszterein érlelődött tudományos együttműködésének gyümölcse, melyet a gazdagon illusztrált, tartalmas katalógus is megőriz.

A kiállítás 2014. február 14-ig tekinthető meg. További információk itt.