Poroszok és szászok – Brandenburg első tartományi kiállítása a doberlugi kastélyban

2014. június 7-én nyílt meg egy szemléletében új és fontos kiállítás a két állam kapcsolatáról

A két szomszédos állam izgalmas viszonyát, nem csak a köztük lévő versenyt, ellenségeskedést, de a szoros gazdasági és kulturális kapcsolatok bemutatását is célul tűzte ki Brandenburg legelső tartományi kiállítása. A nagyszabású kulturális eseményt a 200 éve zajlott bécsi kongresszusra való emlékezés jegyében rendezték, amelynek következményeként Szászország egy része Poroszországhoz került, így például Niederlausitz, valamint Oberlausitz fele, ahol az ott élő szászok egyik napról a másikra a porosz állam polgáraivá váltak.

A kiállításnak helyet adó, Dél-Brandenburgban található doberlugi kastély igazán autentikus hely, az Elba-Elster partján fekvő reneszánsz épület korábban a szász választó rezidenciája volt. Erre az alkalomra gondosan felújították, s a tartományi kiállítással átadták a közönségnek.

A kiállítás 800 négyzetméteren, 300 tárgyon és dokumentumon keresztül hét tematikus egységben és egy epilógusban foglalja össze a két szomszédos tartomány változatos kapcsolattörténetét. A Partnerek és riválisok című blokkot egy olyan festmény (Johann Fink, 1665) köré szervezték, melyen a két fejedelem, a brandenburgi Friedrich Wilhelm és a szász II. Johann Georg kezet fognak egymással barátságuk jelképeként. Pedig a két állam sokáig nem volt egyenrangú: a 17. század végéig a gazdag szászok voltak az erősebbek, ám Brandenburg-Poroszország a 18. századra utolérte őket gazdasági fejlettségben. A második tematikus blokk az udvari művészetet járja körül: a 18. században gyakran ugyanazokat a művészeket foglalkoztatták, például a szász Balthasar Permoser szobrászt vagy a porosz aranyműves Bernhard Quippét. A harmadik téma a két tartományt a 16. században még összekötő evangélikus vallás, Brandenburg választófejedelme azonban 1613-tól református, a szász választó 1697-ben katolikus hitre tért (csak így lehetett lengyel király).

A negyedik blokk az udvarok átjárhatóságáról szól, a nemesség ugyanis nem foglalkozott a határokkal. A kiállításon Johann von Schöning példáján bizonyítják, hogy szabadon lehetett mozogni a két udvar között, ha valakinek a karrierje úgy kívánta. Hogy a két állam az európai nagypolitika szerves részét is képezte, azt a háborúkban való részvételük, a diplomáciai és a házassági sikereik is alátámasztják az ötödik blokkban, míg a hatodik téma a tudomány és felvilágosodás színtereit taglalja. Végül az utolsó egységben az 18141815-ben a bécsi kongresszus által újra szabott Európában mutatják be a két német tartomány helyét és új szerepét.

A kiállításhoz egy gazdagon illusztrált katalógus készült: Preußen und Sachsen: Szenen einer Nachbarschaft, ed. Frank Göse, Winfried Müller, Kurt Winkler, Anne-Katrin Ziesak (Dresden: Sandstein Verlag, 2014), 530 oldal.

A kiállítás védnökei a két tartomány miniszterelnökei, kurátora Anne-Katrin Ziesak történész. A kiállítás 2014. június 7. és november 2. között tart nyitva.

További információ itt