Pócs Dániel előadása a Corvina könyvtár 19. századi forrásairól

2016. február 23., 4 óra

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyek rendezésében kerül sor Pócs Dániel Ars compilandi: 19. századi források a Corvina könyvtár történetéhez című előadására.

Színhely: Budapest, Ménesi út 11-13., I. emeleti tanácsterem

Időpont: 2016. február 23-án, kedd, 4 óra