Philipp Hainhofer – augsburgi művészeti ügynök a 17. századból

Egy wolfenbütteli kutatási projekt margójára

Az augsburgi Philipp Hainhofer (1578‒1647) a 17. század első felének gyűjtés- és művészeti politikájának az egyik legnagyobb alakja az Alpoktól északra. Nagy értékű művészeti tárgyak közvetítője, gyűjtők tanácsadója, és utazásai közben gyűjtemények éles szemű megfigyelője. Levelezése, útleírásai és egyéb dokumentumok támasztják alá a művészeti-kereskedelmi világban való ügyes forgolódását.

A wolfenbütteli Herzog August Bibliothek ebben az évben fejezi be azt a 2011-ben indított projektjét, amely Hainhoferrel foglalkozik, elsősorban a könyvtárban őrzött dokumentumok alapján. A könyvtár munkatársa, Michael Wenzel által vezetett kutatás címe Philipp Hainhofer Kunstunternehmer und politischer Akteur der Frühen Neuzeit (Művészeti vállalkozó és politikai szereplő a koraújkorban). A projekthez workshopot is szerveztek 2013. február 20-án Philipp Hainhofer (1578-1647): Handeln mit Kunst und Politik (Kereskedés művészettel és politikával) címmel. Ennek középpontjában a fejedelmek, uralkodók számára végzett munkái, utazásai és diplomáciai megbízatásai álltak, de Hainhofer későhumanista műveltségével és irénikus-protestáns szellemiségével kapcsolatosan is elhangoztak előadások.

Az utókor számára azok a művészeti vállalkozásai maradtak emlékezetesek, amelyekbe szülővárosának, Augsburgnak jelentős művészeit és mesterembereit vonta be: a leggazdagabb megrendelőknek ún. Kunstschrankokat állítottak elő. A nemesfából épített, faragott építmények fiókjait és rekeszeit takaróajtók rejtették, melyeket  gemmákkal, márvánnyal, elefántcsonttal, üveggel, ezüsttel díszítettek. A fiókokban tárgyak ezreit – játékoktól szerszámokon és evőeszközökön át tudományos műszerekig és borotválkozókészletig  - tárolták, így a bútordarab egy kis Kunstkammerként működött vagy másként kifejezve szekrénymúzeumként bemutatta az egész világot. A Hainhofer megbízásából gyártott darabok egyik legnevesebbje a Pommerscher Kunstschrank (kép 1, kép 2), amely 1610‒1617 között készült II. Philipp pommern-stettini hercegnek 20 ezer aranyért. A műtárgy még a 17. században Berlinbe jutott, ahol 300 évet sértetlenül átvészelt, majd a 2. világháborúban a szekrényváz megsemmisült, de a tartozékok szerencsésen megmaradtak (ma: Kunstgewerbemuseum Berlin). Hasonló Hainhofer-alkotásokat a mai napig őriznek Amsterdamban (August lüneburg-braunschweigi hercegét itt) és Uppsalában (Gusztáv Adolf svéd királyét itt). Ez utóbbi itt virtuálisan is megtekinthető.

Hagyatékának ugyancsak látványos darabjai közé sorolhatók emlékkönyvei, jelenleg összesen öt ilyen kéziratról tud a szakirodalom. 15 évesen kezdett el Album Amicorumot vezetni, kettő az augsburgi polgároknak szentelt (ma: Stadtbibliothek Augsburg, az egyik digitalizálva itt elérhető), egy kisebb terjedelműt utazásai alatt használt (ma: Herzog August Bibliothek). A legfontosabbat két részre bontotta 1613-ban: az ún. nagyobbikba a fejedelmek, uralkodók bejegyzéseit gyűjtötte, a kisebbikbe pedig nemesek, patríciusok és jó barátok ajánlották magukat, így a magyar arisztokrata, Draskovith Miklós és Bakay Benedek beírása is itt látható. Míg az utóbbit August lüneburg-braunschweigi herceg vásárolta meg, amikor Hainhofer anyagi nehézségek miatt értékes tárgyaktól megválni kényszerült (ma: Herzog August Bibliothek, digitalizálva itt elérhető), a másik sokáig elveszettnek számított. Ám 1941-ben és 1946-ban is felbukkant aukciókon, legújabban pedig 2006-ban árverezték el a Christie’s-nél, több mint 2,5 millió dollárért (az aukcióról itt). A rendkívül magas ár annak köszönhető, hogy a kor neves festői, rajzolói is közreműködtek az emlékkönyv bejegyzéseinek létrehozásában (Lucas Kilian, Anton Mozart, Jacopo Ligozzi). II. Rudolf császár portréját az a Daniel Fröschl festette selyemre az albumba, akinek Rudolf Prágában felhalmozott káprázatos kincseinek szakszerű katalógusa is köszönhető.

Az említett wolfenbütteli projektet egy fontos konferencia zárja 2014. április 2-4. között Preis ohne Grenzen. Kunstmarkt an europäischen Höfen der Vormoderne címmel (Ár határok nélkül: műpiac a modernitás előtti európai udvarokban), amelynek előzetes programja itt elérhető.

Ajánlott olvasmányok a témához:

  • Hainhofer levelezése: Ronald Gobiet ed., Der Briefwechsel zwischen Philipp Hainhofer und Herzog August d. J. von Braunschweig-Lüneburg (München: Deutscher Kunstverlag, 1984)
  • Hainhofer müncheni utazása: Anne Langenkamp ed., Philipp Hainhofers Münchner Reisebeschreibungen (Berlin: Technische Universität, 1990)
  • Kunstschrank: Hans-Olof Boström, "Philipp Hainhofer: Seine Kunstkammer und seine Kunstschränke" in Macrocosmos in Microcosmo: die Welt in der Stube; zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800, ed. Andreas Grote (Opladen: Leske+Budrich, 1994), 555–580.