Nádorok és helytartók - műhelykonferencia

A Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete és a Szlovák Történelmi Társulat műhelykonferenciája Pozsonyban, 2015. június 10-én

A nádori és a királyi helytartói hivatal helye és szerepe a Magyar Királyságban a kora újkorban című műhelykonferencián két, jelenleg frekventált terület kap kiemelt szerepet: az MTA Lendület  Kutatócsoport Szent Korona-programja, valamint a Magyar Királyság főnemességének kutatása. A rendezvény egyúttal lehetőséget teremt a szlovák és magyar történészek közötti eszmecserére. 

A konferencia részletes programja:

9.00 – 12.00

  • A konferencia megnyitója
  • PÁLFFY Géza: A nádor és az esztergomi érsek küzdelme a királykoronázás jogáért a 16–17. századi Magyarországon
  • Tünde LENGYELOVÁ: Rod, osobnosť či hodnosť? Formy a scény reprezentácie na príklade rodu Thurzo (Nemzetség, személyiség vagy méltóság? A reprezentáció színterei és formái a Thurzó család példáján)
  • FAZEKAS István: Nádor vagy helytartó? Oláh Miklós helytartói működése 1562-1568
  • Diana DUCHOŇOVÁ: Juraj Hadritius – protonotár v službách palatína Mikuláša Esterházyho (Hadritius György ítélőmester Esterházy Miklós nádor szolgálatában)

Szünet

13.00-16.00

  • PERES Zsuzsanna: Nádorok vagyonszerzése, mint a politikai hatalom alapja
  • Anna FUNDÁRKOVÁ: Nové aspekty politickej činnosti palatína Pavla Pálffyho (1649-1653) (Új szempontok Pálffy Pál nádor nádori működéséhez (1649-1653))
  • VÁRKONYI Gábor: Az esterházysták diadala? Jelöltek és erővonalak az 1655-ös országgyűlésen
  • Viliam ČIČAJ: Krajinskí hodnostári v novovekej politickej spisbe (A magyar főméltóságok a kora újkori politikai iratokban)

Vita

Zárszó

A konferencia helyszíne: SZTA Történettudományi Intézete, Pozsony