A nők és a régi magyarországi vallásosság

Az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport konferenciája 2014. április 25‒26-án

Az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport konferencia felhívást tett közzé.

2014. április 25‒26-án rendezi 7. lelkiségtörténeti konferenciáját A nők és a régi magyarországi vallásosság címmel.

A konferencia célja, hogy a régi magyarországi lelkiségi irodalmat ezúttal az adott korban élt nők, (világiak és szerzetesnők) szempontjából, „általuk” közelítse meg; tevékenységüket (önálló aktivitás a társadalomban, egyházban, bármely művészeti ágban), szerepüket (feleség, anya, kegyúrnő, mecénás, ájtatossági és kegyességi művek címzettjei, illetve szerzői, lelkivezető), a vallásos élet bármely területére (pl. egyházi javadalmak, társulatok, iskolarendszer, könyvnyomtatás), illetve mások vallási életére gyakorolt hatásukat elemezze, és ezáltal a lelkiségtörténet eddig nem, illetve kevéssé kutatott területeit előtérbe, új összefüggésbe helyezze.”

Jelentkezési határidő: 2014. január 15.

Jelentkezési cím: irodalom.lelkiseg@gmail.com