Megjelent a Történelmi Szemle 2013/4. száma

Megjelent a Történelmi Szemle, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete értesítőjének 2013/4. száma.
 
TANULMÁNYOK
  • Solymosi László: Magyar főpapok angliai zarándoklata 1220-ban
  • Kenyeres István: A Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság pénzügyei és hadi költségei a 16. század közepétől a 17. század első harmadáig
  • Szabó Péter : A maszk és a jelmez szerepe a kora újkori Magyarországon
  • Tóth Gergely: A magyar történetírás kritikája és megújításának programja az 1740-es évekből. Bél Mátyás és a Scriptores rerum Hungaricarum
  • Fónagy Zoltán: Levelezés a 19. századi Magyarországon
  • Klement Judit: Levelezővállalkozások. A levél mint műfaj a vállalkozások hétköznapjaiban a 19. század második felében és a 20. század elején
 
MÉRLEG
  • Magyar, művelődéstörténeti és lexikon (Monok István)
  • A Magyar néprajz (I–VIII.) és a történelem (Bognár Szabina)
 
MEGEMLÉKEZÉS
Katona Tamás (1932–2013) ravatalánál (Fodor Pál)
 
Rövid részletek olvashatók a tanulmányokból és korábbi számok tartalomjegyzéke megtalálható az Intézet honlapján.