Megjelent az Aetas 2013/3. száma

Az Aetas 28 (2013/3) számának tartalmából:

Tanulmányok

  • Kövér Lajos: Jacobus Tollius magyarországi mozaikjai 
  • Marjanucz László: Franz Griselini Bánság-képe
  • Szász Géza: Országkép a 18-19. századi útikalauzokban
  • Kökényesi Zsolt: Kiváltságosok az állam és a közjó szolgálatában. Joseph von Sonnenfels nemesség koncepciójáról

Műhely

  • Kökény Andrea: Robert Towson utazása Magyarországon, 1793

Múltidéző

  • Hat levél a 18. század végének Magyarországáról (ford. és sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Kövér Lajos)
  • Magyar koronázás francia szemmel. Riporterek, celebek II. Mátyás koronázási fesztumán (fordította, sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Gausz Ildikó)

Figyelő

  • Mérlegen a historicus politicus Thallóczy Lajos (Lajos Thallóczy der Historiker und Politiker. Die Entdeckung der Vergangenheit von Bosnien-Hercegowina und die moderne Geschichtswissenschaft. Hrsg. von Dževad Jusbašić und Imre Ress. In Zusammenarbeit mit Andreas Gottsmann. Akademie der Wissenschaften und Künste von Bosnien-Herzegovina – Ungarische Akademie der Wissenschafteen, Inst. für Geschichte. Sarajevo-Budapest, 2010) Bognár Szabina
  • Az évszázadokon átívelő tudásközpont: az angers-i egyetem története a középkortól napjainkig (Histoire de l’Université d’Angers du Moyen Âge à nous jours. Szerk.: Yves Denéchère, Jean-Michel Matz. Presses Universitaeres de Rennes, 2012) Baracs Róbert – Maléth Ágnes