Kutatási pályázatok nyertesei

2015. első félév

A 2015-től a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hatáskörébe sorolt egykori OTKA Kutatási pályázatokról – ma Kutatási témapályázatok – hosszú hónapok után végre megszületett a döntés. A koraújkor területéről több programot is támogattak. A nyertes kutatócsoportoknak gratulálunk.

1. Fazekas István: Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyaroszágon: a győri, nagyszombati, pozsonyi jezsuita gimnázium tanulói a 17‒18. században (Eötvös Loránd Tudományegyetem) – 32.888 eFt

2. Németh István: A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526–1848) (Magyar Nemzeti Levéltár) – 27.113 eFt

3. Fodor Pál: Szigetvár és Turbék politikai, katonai és szakrális szerepe az oszmán-Habsburg nagyhatalmi vetélkedésben és a magyarországi török berendezkedésben - tények és emlékezet (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont) – 61.736 eFt

4. Keserű Bálint: Spiritualista irodalom a kora-újkori Erdélyben (Szegedi Tudományegyetem) – 11.694 eFt

5. Hargittay Emil: Pázmány Péter kritikai kiadás (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) – 26.158 eFt

6. Monok István: A kincstártól a könyvtárig: tanulmányok Esterházy Pálról, udvari kultúrájáról és mecenatúrájáról (MTA Könyvtár és Információs Központ) – 13.482 eFt