Konferencia Havas László emlékére

Havas László-emlékülés az Eötvös Collégiumban 2014. április 28-án

Az ELTE Eötvös József Collegium tisztelettel és szeretettel emlékezik az újrainduló szakkollégium első évfolyamának tagjára, a klasszika-filológus tudósra a Borzsák-könyvtárban (1118 Budapest, Ménesi út 11-13. 19-es terem).

Az emlékülés 2014. április 28-án (hétfőn)  16.00 órakor kezdődik.

16.00 – 16.05 Köszöntő – Horváth László

16.05 – 16.25 Tar Ibolya: Vergilius kozmosza

16.25 – 16.45 Ritoók Zsigmond: Havas László a Florus-kiadó

14.45 – 17.05 Szörényi László: Nadányi János Florus Hungaricusa

17.05 – Beszélgetés, emlékezés