A Divided Hungary in Europe

Háromkötetes angol nyelvű tanulmánygyűjteményt mutatnak be 2015. január 30-án a koraújkori Magyarország európai kapcsolatairól

Almási Gábor, Szymon Brzezynski, Horn Ildikó, Kees Teszelszky és Zarnóczki Áron szerkesztésében A Divided Hungary in Europe címmel tanulmánygyűjtemény jelent meg, amely reprezentatív módon mutatja be a 16-17. századi Magyarország európai kapcsolatrenszerét a politika, kultúra és az imagológia területén.

Az egyes kötetek az alábbi területeket ölelik fel:

  • Volume 1: Study Tours and Intellectual-Religious Relationships
  • Volume 2: Diplomacy, Information Flow and Cultural Exchange
  • Volume 3: The Making and Uses of the Image of Hungary and Transylvania

A köteteket Barta János, a debreceni egyetem professzora mutatja be 2015. január 30-án, 14 órakor az ELTE Szekfű Gyula Történeti Könyvtárában. (Budapest, Múzeum krt. 6-8, I. em.)

Ezzel egyidejűleg kerül sor két másik kötet bemutatójára is:

  • Johannes Bocatius: Magyarnémetharc, avagy beszélgetés a császáriak és a magyarok között most fellángolt háborúról, kiad. Kees Teszelszky és Tóth Gergely (Budapest: ELTE BTK, 2014). Bemutatja: Ács Pál
  • Szymon Brzeziński: Tanulmányok a 16.–17. századi lengyel-erdélyi-magyar kapcsolattörténetről (Budapest: ELTE BTK, 2014). Bemutatja: Horn Ildikó