Boldog Özséb utódai Kawasaki motoron

A pécsi Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtárában a pálos rend magyarországi történetét bemutató kiállítás nyílt 2014. október 17-én

A 2015. február 8-áig látogatható tárlat egynapos rendtörténeti tudományos konferenciával zárul majd a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A magyar kultúrában, közoktatásban jelentős szerepet játszó pálosok történetét nem időrendben, hanem témák szerint tekinthetjük át. A kiállítás küldetése, hogy a tatárjárás után létrejött, Esztergomi Boldog Özséb által megszervezett, egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek a magyarság szellemi, lelki életét meghatározó tevékenységét bemutassa.  Az egykori központ, a ma Budapesten található budaszentlőrinci kolostor mint Mátyás király "zarándokhelye", számos ásatási lelet segítségével tárul a látogató elé. Remete Szent Pál alakja a Nagy Lajos királynak köszönhetően egykor itt őrzött test- és fejereklyéhez kapcsolódó kultusz kapcsán jelenik meg. A 18. század második felének szellemi életét a pálos költők, szerzetesek is meghatározták, például Ányos Pál, Virág Benedek és Verseghy Ferenc. A koraújkorban a rend Horvát- és Lengyelországban is megtelepedett. Az 1786-os feloszlatást követően a hagyomány  fenntartásában a lengyelek játszottak igen jelentős szerepet. A kiállításra kölcsönző intézmények között szerepel a Magyar Nemzeti Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és a jelenlegi lengyel központból, Częstochowából is számos érdekesség érkezett. A műtárgyak egyik legértékesebbje a 15. századi Festetich-kódex, amelyet a nagyvázsonyi pálosok készítettek Kinizsi Pálné Magyar Benigna részére. A tárlat a rend 80 évvel ezelőtti újraindulását követő évtizedeit, a Gellérthegyi Sziklatemplomot és a kommunizmus pálos áldozatainak alakját is felidézi. A modern kori pasztorizációt egy Kawasaki motorkerékpár jelképezi. 

A kiállítás kurátorai: Sudár Annamária (OSZK), Sarbak Gábor (MTA-OSZK), arculatterv, grafika: Török Máté, szerkesztők: Szentirmay Tamás (Magyar Pálos Rend), Mann Jolán (OSZK)

Pálosaink, a fehér barátok. Modern Magyar Képtár, Pécs, Papnövelde u. 5.

2014. október 17. - 2015. február 8., kedd-vasárnap, 10-18 óra

Források itt és itt.