Kiss Erika, PhD

MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ

tudományos főmunkatárs, Magyar Nemzeti Múzeum
szakterülete a Magyar Királyság és Erdély műgyűjteményei, kincstárai, mű- és ötvöstárgyai

Kiss Farkas Gábor, PhD

IRODALOMTÖRTÉNÉSZ

adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem
szakterülete a régi magyar irodalom, azon belül a lírai és epikus imitáció (Balassi, Zrínyi), illetve a 16. század kezdetének retorikai és irodalmi kultúrája

Kruppa Tamás, PhD

TÖRTÉNÉSZ

egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem
szakterülete a 16–17. századi magyarországi és erdélyi művelődés-, diplomácia- és egyháztörténet

Maczák Ibolya, PhD

IRODALOMTÖRTÉNÉSZ
 
tudományos munkatárs, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport
szakterülete: a 17-18. századi egyházi irodalom története és szövegalkotási kérdései

Polgárdi Ákos

TERVEZŐGRAFIKUS

szakterülete a kiadvány- és arculattervezés, illetve a tipográfia

Szentpéteri Márton, PhD

ESZMETÖRTÉNÉSZ ÉS DESIGNTEORETIKUS

habilitált egyetemi docens, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
szakterülete a kora újkori eszme- és kultúrtörténet és a designkultúra-tudomány

T. Orgona Angelika, PhD

TÖRTÉNÉSZ

tudományos főmunkatárs, Magyar Nemzeti Múzeum
szakterülete az Erdélyi Fejedelemség története, az ónművesség története és a pecséttan

Viskolcz Noémi, PhD

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNÉSZ
PROJEKTVEZETŐ

főiskolai tanár, Szegedi Tudományegyetem
szakterülete a kora újkori művelődés-, könyv- és könyvtártörténet

Zászkaliczky Márton, doktorandusz

TÖRTÉNÉSZ, ESZMETÖRTÉNÉSZ
FELELŐS SZERKESZTŐ
 
segédmunkatárs, MTA BTK ITI-OTKA
szakterülete a 16–17. századi politikai eszmetörténet és az európai és magyar reformáció politikai teológiája