MaMűl XIV.

Megjelent a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon mutató-kötete

Az elmúlt húsz esztendő egyik nagy könyvészeti vállakozása, a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon kötet-folyama révbe ért; megjelent az utolsó, XIV. kötet, mely a mutatókat és a hibajegyzéket tartalmazza. A következő állomás, a mű digitalizálása, folyamatban van. Remélhetőleg minél előbb hozzáférhetővé válik a sorozat tartalma digitális lexikon formájában is.

A kötet adatai itt.

 

Az elit a kora újkori Kolozsváron és Nagyszebenben

Flóra Ágnes doktori értekezésének nyilvános vitája 2014. június 16-án a CEU-n

Flóra Ágnes kolozsvári történész-művészettörténész  The Matter of Honour - The Leading Urban Elite in Sixteenth Century Cluj and Sibiu című doktori értekezésének nyilvános vitájára 2014. június 16-án, 10 órakor kerül sor a CEU Nádor utca 13. alatti épületében (002 terem).

Az értekezés megtekinthető a CEU-ELTE Középkori Könyvtárában (Budapest, Múzeum körút 6-8.)

A Department of Medieval Studies-hoz benyújtott disszertáció összefoglalója a mellékletben olvasható:

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon inivtation_agnes_flora_16062014.doc80 KB

Poroszok és szászok – Brandenburg első tartományi kiállítása a doberlugi kastélyban

2014. június 7-én nyílt meg egy szemléletében új és fontos kiállítás a két állam kapcsolatáról

A két szomszédos állam izgalmas viszonyát, nem csak a köztük lévő versenyt, ellenségeskedést, de a szoros gazdasági és kulturális kapcsolatok bemutatását is célul tűzte ki Brandenburg legelső tartományi kiállítása. A nagyszabású kulturális eseményt a 200 éve zajlott bécsi kongresszusra való emlékezés jegyében rendezték, amelynek következményeként Szászország egy része Poroszországhoz került, így például Niederlausitz, valamint Oberlausitz fele, ahol az ott élő szászok egyik napról a másikra a porosz állam polgáraivá váltak.

A kiállításnak helyet adó, Dél-Brandenburgban található doberlugi kastély igazán autentikus hely, az Elba-Elster partján fekvő reneszánsz épület korábban a szász választó rezidenciája volt. Erre az alkalomra gondosan felújították, s a tartományi kiállítással átadták a közönségnek.

A kiállítás 800 négyzetméteren, 300 tárgyon és dokumentumon keresztül hét tematikus egységben és egy epilógusban foglalja össze a két szomszédos tartomány változatos kapcsolattörténetét. A Partnerek és riválisok című blokkot egy olyan festmény (Johann Fink, 1665) köré szervezték, melyen a két fejedelem, a brandenburgi Friedrich Wilhelm és a szász II. Johann Georg kezet fognak egymással barátságuk jelképeként. Pedig a két állam sokáig nem volt egyenrangú: a 17. század végéig a gazdag szászok voltak az erősebbek, ám Brandenburg-Poroszország a 18. századra utolérte őket gazdasági fejlettségben. A második tematikus blokk az udvari művészetet járja körül: a 18. században gyakran ugyanazokat a művészeket foglalkoztatták, például a szász Balthasar Permoser szobrászt vagy a porosz aranyműves Bernhard Quippét. A harmadik téma a két tartományt a 16. században még összekötő evangélikus vallás, Brandenburg választófejedelme azonban 1613-tól református, a szász választó 1697-ben katolikus hitre tért (csak így lehetett lengyel király).

A negyedik blokk az udvarok átjárhatóságáról szól, a nemesség ugyanis nem foglalkozott a határokkal. A kiállításon Johann von Schöning példáján bizonyítják, hogy szabadon lehetett mozogni a két udvar között, ha valakinek a karrierje úgy kívánta. Hogy a két állam az európai nagypolitika szerves részét is képezte, azt a háborúkban való részvételük, a diplomáciai és a házassági sikereik is alátámasztják az ötödik blokkban, míg a hatodik téma a tudomány és felvilágosodás színtereit taglalja. Végül az utolsó egységben az 18141815-ben a bécsi kongresszus által újra szabott Európában mutatják be a két német tartomány helyét és új szerepét.

A kiállításhoz egy gazdagon illusztrált katalógus készült: Preußen und Sachsen: Szenen einer Nachbarschaft, ed. Frank Göse, Winfried Müller, Kurt Winkler, Anne-Katrin Ziesak (Dresden: Sandstein Verlag, 2014), 530 oldal.

A kiállítás védnökei a két tartomány miniszterelnökei, kurátora Anne-Katrin Ziesak történész. A kiállítás 2014. június 7. és november 2. között tart nyitva.

További információ itt

 

Faludi Ferenc Alkotói Díj - Emlékezések Tarnai Andorra

2014. június 10. 15.00 MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók-terem

A XVIII. századi irodalommal kapcsolatos kutatások kiemelkedő eredményeinek elismerésére alapított Faludi Ferenc Díj átadására idén június 10-én kerül sor a Zenetudományi Intézetben. Az elismerést Kilián István, az MTA doktora, a ME BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézeti Tanszékének professor emeritusa veszi át. A díjazott munkásságát Czibula Katalin, az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének főiskolai docense méltatja.

Ugyanezen alkalommal lesz a Tarnai Andor halálának húszéves évfordulóján megjelenő „Jól őrizd helyedet” - Emlékezések Tarnai Andorra című, Tüskés Gábor által Bretz Annamária és Kecskeméti Gábor közreműködésével szerkesztett kötet bemutatója is. A kiadványt Kecskeméti Gábor, az MTA doktora, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója méltatja.

Szervezők: MTA BTK Irodalomtudományi Intézete, Faludi Ferenc Akadémia

Bővebben: itt.

Időpont: 2014. június 10. 15.00

Helyszín: MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók-terem (Budapest, I., Táncsics M. u. 7.)

 

 

Mindennapi élet a hódoltság korában

Élő interaktív tárlatvezetés június 6-án és 20-án a Magyar Nemzeti Múzeumban

A Magyar Nemzeti Múzeum állandó történeti kiállításában kéthetente, pénteken megelevenedik a múlt: Brandenburgi Katalin frauzimmere, egy pékné és egy patikárius felesége "személyesen" látogatnak el hozzánk, hogy meséljenek a török világ mindennapjairól. Az élő interpretációt egy kobzos énekmondó jóvoltából korabeli zene kíséri. 

A fényességes padisah árnyékában - megelevenedő Aranykor

Szereplők: Zay Orsolya, Tolnai-Pálóczi Enikő, Varga Lujza tárlatvezetők, múzeumandragógusok és Balaton Imre.

A következő alkalmak: június 6. és 20., 16 órától 17 óráig.

 

Reciti-könyvbemutató

2014. június 3-án 16 órától a budapesti Próféta Galériában

A reciti kiadó június 3-án, kedden könyvbemutatót tart a Próféta Galériában (1111 Budapest,  Szent Gellért tér 3.).

Bemutatott könyvek:

  • Latinitas Polona: A latin nyelv szerepe és jelentősége a történelmi Lengyelország kora újkori irodalmában, szerk. Békés Enikő, Szilágyi Emőke Rita (Budapest, reciti, 2014).
  • Kis János, A’ magyar Páméla, s. a. r. Labádi Gergely (Budapest, reciti, 2014) (ReTextum, 1)
  • Doromb: Közköltészeti tanulmányok 2, szerk. Csörsz Rumen István (Budapest, reciti, 2013)
  • Jólét és erény: Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről, szerk. Hites Sándor (Budapest, reciti, 2014) (Hagyományfrissítés, 2).

A könyveket Szörényi László, Labádi Gergely, Zákány-Tóth Péter és Csorba László mutatja be.

Moderátor: Hegedüs Béla és Szilágyi Emőke Rita

Meghívó: itt.

 

A Renaissance Society of America konferencia-felhívása

Konferencia: 2015. március 26. és 28. között Berlinben. Jelentkezési határidő: 2014. június 12.

A Renaissance Society of America 2015. március 26. és 28. között Berlinben tartja éves konferenciáját. A reneszánszot, illetve az 1300-1700 közötti időszakot érintő előadással jeletkezhetnek a kutatók.

A felhívás itt található.

 

Középkorász doktoranduszok konferenciája

Az ELTE középkorász doktoranduszai mutatják be kutatásaik eredményeit a nagyközönség előtt 2014. június 5-6-án.

2014. június 5-6-án az ELTE Történettudományi Doktoriskolájának középkorász doktori hallgatói mutatják be friss kutatási eredményeiket. A kutatási területek között számos koraújkori kötődésű téma található: a részletes programot ld. az alábbi linken. A konferencia nyitóelőadását Stanisław Sroka professzor tartja a krakkói egyetem magyar származású professzorairól, záróelőadásában pedig Marosi Ernő akadémikus, professzor beszél az óbudai prépostság 12. századi szobrászatáról. Az első nap könyvbemutatóval zárul, ahol a doktoranduszok munkáit közre adó kötetek mellett két másik művet is bemutatnak:

  • Philologia nostra: Bollók János összegyűjtött tanulmányai, szerkesztette Mészáros Tamás (ELTE Eötvös József Collegium, 2013). Bemutatja: Madas Edit
  • Urbán Máté, Világon kívüli hely a világ közepén: Remeterendi es ciszterci tájszemlélet a 11–12. századi elbeszélő források alapján (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2013). Bemutatja: Bubnó Hedvig.
  • Magister historiae: Válogatott tanulmányok a 2012-ben és 2013-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból, szerkesztette Belucz Mónika, Gál Judit, Kádas István, Tarján Eszter (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2014). Bemutatja: Molnár Péter
  • Jean-Claude Schmitt, A zsidó Hermann megtérése: Önéletírás, történelem és fikció, fordította Novák Veronika (L’Harmattan, 2014). Bemutatja: Klaniczay Gábor és Vadas András

1564-2014 Michelangelo: incontrare un artista universale

Michelangelo-kiállítás nyílt a Musei Capitoliniben 2014. május 27-én

Michelangelo 1564. február 18-án halt meg Rómában. Halálának 450. évfordulója alkalmából éppen az általa tervezett téren, a Piazza del Campidoglion álló épületben rendeztek kiállítást rá emlékezve. Több mint 150 mű, köztük 70 magától Michelangelo-tól – festmények, szobrok, rajzok, építészeti modellek, versek kéziratai, levelek - érzékeltetik a toszkán művész zsenialitását. Többségük most látható először így együtt – s ez enyhíti azt a hiányérzetet, amit a nem mozdítható Michelangelo-művek (például freskói) hiánya okoz. A kiállítás kilenc, részben tematikus egységen vezeti keresztül a látogatót olyan látványos ellentétek köré rendezve az alkotásokat, mint élet és halál, antik és modern, szabályok és szabadság, éjjel és nappal, földi és égi szerelem. Utóbbit például számos rajz és költemény illusztrálja.

A tárgyakat vezető olasz kulturális intézmények kölcsönözték – például a Madonna della Scalá-t, a 15 éves Michelangelo mesterművét a firenzei Casa Buonarroti, és szintén innen érkezett az egyik legszebb rajz is, a Studio per la testa di Leda. Külföldi múzeumok, így a British Museum is, szintén elengedték féltett kincseiket Rómába. A kiállítás fővédnöke az olasz köztársasági elnök, kurátora Cristina Acidini.

A kiállítás május 27. és szeptember 14. között tart nyitva.

További információ itt.

 

A piarista rend 18. századi poétái - könyvbemutató, kerekasztal-beszélgetés, kiállítás

2014. május 28-án 17 órától a budapesti Piarista Gimnáziumban

A Piarista Rend Magyar Tartománya és a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatót tart a budapesti Piarista Gimnázium Tanácstermében. Szörényi László irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének neolatin témacsoport-vezetője és Jelenits István piarista teológus, irodalomtörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára ismerteti Tóth Sándor Attila A piarista rend 18. századi poétái: Latin humanitas, neolatin poézis című könyvét, amelyet kerekasztal-beszélgetés követ Koltai András levéltáros vezetésével. A rendezvény keretében tekinthető meg a 18. századi piarista poéták nyomtatott és kéziratos műveiből rendezett alkalmi kiállítás is.

A programról bővebben: itt.

A kép forrása: itt.

Oldalak