A reformáció útjai - konferencia

Május 11-én, csütörtökön az ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtárában

A Mika Sándor Egyesület kamarakonferenciát rendez az ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtárában A reformáció útjai címmel.

A rendezvény, az egyetemi képzésben hiánypótló módon, egy helyen és egy napon kívánja bemutatni mindazokat a tudományos modelleket, amelyekkel az egyházi és hitbeli reform XVI–XVII. századi lehetőségeit és stratégiáit a kutatás leképezte. Széttartó és nem egy ponton egymással feleselő elképzelések hangzanak el annak érdekében, hogy ezáltal láthatóvá váljék: a reformáció az európai történelem egyik szellemi csúcspontjaként éppolyan színes és sokféle volt a maga történeti jellegében, amilyen a korabeli Európa szellemi és társadalmi világa.

A konferencia programja:

9:45 Védnöki köszöntő, megnyitó

  • 10:00 Dr. habil. FEDELES TAMÁS egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem): A római papszentelések kérdése. Egy ismeretlen társadalmi réteg a reformáció szolgálatában?
  • 10:30 NEMES GÁBOR PhD, főlevéltáros (Győri Egyházmegyei Levéltár): Elszalasztott lehetőségek. Katolikusok, kelyhesek és pikárdok a Jagellók országaiban.

11:00–11:15 kávészünet

  • 11:15 Dr. ERDÉLYI GABRIELLA tudományos főmunkatárs (MTA BTK TTI): Szerzetesség a reformáció hajnalán
  • 11:45 CSEPREGI ZOLTÁN DHAS, egyetemi tanár (Evangélikus Hittudományi Egyetem): A reformáció nyelve

12:15–13:00 ebédszünet

  • 13:00 Dr. MOLNÁR ANTAL egyetemi docens (ELTE BTK), tudományos főmunkatárs (MTA BTK TTI): A mezővárosi modell: protestánsok és katolikusok
  • 13:30 ŐZE SÁNDOR DHAS, egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A végvári modell: az apokalipszis öntudata
  • 14:00 IMRE MIHÁLY MHAS, egyetemi tanár (Debreceni Tudományegyetem): A Querela Hungariae-toposz és a reformáció korának magyar identitása

14:30–14:45 kávészünet

  • 14:45 BALÁZS MIHÁLY DHAS, egyetemi tanár: Az erdélyi unitarizmus, az 1568. évi tordai országgyűlés és a vallásbéke toposza
  • 15:15 Dr. FAZEKAS ISTVÁN egyetemi docens (ELTE BTK): A katolikus reform
  • 15:45 ARATÓ GYÖRGY történész, levéltáros (Győri Egyházmegyei Levéltár), PhD-hallgató (ELTE BTK): A főúri udvar és a konfesszionalizáció

16:15–17:00 kötetlen beszélgetés bor és pogácsa mellett

 

Mika Sándor Egyesület
Az Eötvös Collegium Történész Műhelye volt tagjainak szövetsége
1068 Budapest, Benczúr utca 31.
www.mikaegylet.hu -- www.facebook.com/mikaegylet

Magazinmelléklet: 

A dinasztiák globális története

CEU, 2017. május 3. 19h

Nyilvános előadás szerdán 7 órától a CEU-n, angol nyelven: The Global History of Dynasty: a Plea for Comparison. Az előadó Jeroen Duindam (Leiden University), előadására a "Current Approaches to Global History - Budapest Lecture Series" záróeseményeként kerül sor.

További információ a csatolt angol nyelvű meghívóban. 

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
PDF icon 3 May_2017_Global Dynasty.pdf356.17 KB

Wolfgang Reinhard előadása az MTA Székházában

Budapest, 2017. május 3.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az MTA "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoportja szervezésében Wolfgang Reinhard professzor előadást tart az MTA Székház Felolvasótermében Felekezet és felekezetszerveződés. A tudományos diskurzus fejleményei címmel. Az előadás német nyelvű, tolmácsolást a szervezők biztosítják.

Az előadás helye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 9.

Időpontja: 2017. május 3., 16.00

 

Siptár Dániel előadása Szent István fejereklyéjéről

Budapest, 2017. március 30.

Az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoportja szokásos felolvasóüléseinek keretében március 30-án Siptár Dániel történész, a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár munkatársa tart előadást, Szent István fejereklyéjének „hazatérése” Székesfehérvárra az 1770-es években címmel.

Időpont: 2017. március 30. (csütörtök), 17.00 óra
Helyszín: Sophianum, Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán tér 1. 206. terem

 

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
PDF icon megh170330.pdf508.56 KB

Keresztyéni felelet a megdücsőült szentek tiszteletirül - könyvbemutató

Budapest, 2017. 03. 14. 17.00

Elkészült a Pázmány Péter-kritikai kiadás újabb, nyolcadik kötete: a Keresztyéni felelet a megdücsőült szentek tiszteletirül (1607). A kiadvány Pázmány Péter negyedik nyomtatásban megjelent magyar nyelvű művének szövegét, valamint a vitairathoz kapcsolódó jegyzetapparátust tartalmazza. Az Universitas Kiadó gondozásában megjelent kötetet Ajkay Alinka rendezte sajtó alá és látta el jegyzetekkel.

A könyvet Bitskey István (Debreceni Egyetem) és Heltai János (Országos Széchényi Könyvtár – Miskolci Egyetem) mutatja be. A vendégeket Hargittay Emil, a Pázmány Péter Művei sorozat szerkesztője köszönti.

Időpont: 2017. március 14. (kedd), 17 óra
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. I. emelet, 112. sz. terem

 

Dévai Mátyás és a korai reformáció - Csepregi Zoltán előadása

2017. február 16., 16 óra

Csepregi Zoltán Dévai Mátyás és a korai reformáció című előadásával indul a Károli Gáspár Református Egyetem ünnepi előadássorozata a reformáció 500. évfordulója alkalmából.

Helyszín: KGRE BTK, Reviczky u. 4. Díszterem

Időpont: 2017. február 16. csütörtök, 16 óra

A Reformáció első évszázadának kulturális paradigmái címet viselő félév teljes programját mellékeltük.

 

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
PDF icon Program_2017_02_06.pdf293.65 KB

Giacomo Mariani előadása: Preaching and debating

ELTE, 2016. november 30., 16 óra

A Mercuriales sorozat 8. előadását Giacomo Mariani tartja Preaching and debating on damnation and infernal pains in fifteenth and sixteenth-century Italy

Időpont: 2016. november 30., szerda, 16.00

Helyszín: ELTE BTK Múzeum krt. 4/A, Horváth János-terem (329)

 

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
PDF icon A MERCURIALES sorozat 2.8. előadása.pdf186.32 KB

Tusor Péter és Jankovics József előadása Gyöngyösi Istvánról

MTA ITI, 2016. november 29., 16 óra

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyek által szervezett vitaülésen kerül sor Tusor Péter és Jankovics József előadására A gömöri alispán és az ungi fiskális. Megoldott kérdések Gyöngyösi életrajzában? címmel.

Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Ménesi út 11-13.

Időpont: 2016. november 29-én, 4 óra

 

Az Irodalomtudományi Intézet első hatvan éve (1956-2016)

Ünnepi rendezvény, 2016. november 23.

Az 1956-ban alapított akadémiai intézet visszatekint a történetére a 60. évforduló alkalmából.

A Reneszánsz Osztály és a XVIII. Századi Osztály kerekasztal-beszélgetése 11.15-kor kezdődik Bene Sándor, Bíró Ferenc, Bitskey István, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Jankovics József, Kecskeméti Gábor, Szilágyi Márton és Szörényi László részvételével.

Helyszín: Ménesi út 11-13. Eötvös Könyvtár Nagyterme

Időpont: 2016. november 23., 10 h

A részletes programot mellékeltük.

 

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
PDF icon MTU_ITI_Meghivo.pdf267.06 KB

Reformáció konferencia

Evangélikus Hittudományi Egyetem, 2016. november 16-17.

Német-magyar nyelvű nemzetközi tudományos műhelykonferenciát tartanak Budapesten az Evangélikus Hittudományi Egyetemen A semper reformari elve a reformáció értelmezésben / Das Prinzip semper reformari in der Reformationsauffassung címmel. Ugyanekkor megalakítják az EHE Egyháztörténeti Kutatócsoportot.

A részletes programot mellékeltük.

 

Magazinmelléklet: 

Oldalak