Új könyvek karácsonyra

Karácsony előtt néhány most megjelent újdonságot szeretnénk olvasóink figyelmébe ajánlani

A pálos rend magyarországi történetéről a 2014-es pécsi konferencia előadásait rendezte kötetbe Sarbak Gábor a Szent István Társulat kiadásában. Több tanulmány is érinti a koraújkort, illetve a 18. századot, így Bojtos Anitáé (Eszmény és hivatás: pálosok a katolikus megújulásban), Horváth Istváné (A Jakab-hegyi remeték élete a 18. században) és Szilárdfy Zoltáné (A pálos rend kegyképei: a Częstochowai és Sasvári Boldogasszony).

  • Pálosaink és Pécs. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchényi Könyvtár Pálosaink, a fehér barátok című kiállításához (Janus Pannonius Múzeum, Modern Magyar Képtár, Pécs, 2014. október 17. – 2015. február 8.) kapcsolódó rendtörténeti tudományos konferencia tanulmányai, ed.: Sarbak Gábor (Budapest: Szent István Társulat, 2016. Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti konferenciák 4/4.)

Ugyancsak egy tavalyi konferencia előadásait tartalmazza Neumann Tibor és C. Tóth Norbert szerkesztésében a Keresztesekből lázadók című kötet. A Dózsa-féle parasztháború 500. évfordulója alkalmából megtartott előadásokat a szerzők kibővítették újabb kutatási eredményeikkel is, teljesen újrarajzolva az ismereteket Dózsáról és koráról.

  • Keresztesekből lázadók. Tanulmányok 1514 Magyarországáról, ed. Neumann Tibor, C. Tóth Norbert (Budapest: MTA Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézet, 2015. Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések)

Régi könyvek, új kalandok címmel jelent meg Farkas Gábor (OSZK, Régi Nyomtatványok Tára) kötete. Az alcímében tudományos ismeretterjesztést ígérő könyvecske 12 személyes hangú történetet nyújt az olvasónak a legkülönfélébb témákban Ransanustól Kopernikuszig ívelően. A fülszövegben így ajánlja a szerző a művét: "2013. november 25-én éppen delet harangoztak. Ott álltam kissé elbizonytalanodva az Országos Széchényi Könyvtár VIII. emeletének előadótermében, hogy egy félnapos előadással tisztelegjek Széchényi Ferenc emléke előtt a bibliotéka alapításának 211. évfordulóján. Jó ideje gondolkodtam már azon, hogy van egy tucat történetem a régi könyvek világából, melyeket titokzatos szálak kötnek össze. Vajon van-e értelme, és legfőképpen kivitelezhető-e, hogy egymás után elmondva ezeket a históriákat kényelmes fotelekbe szögezzem hallgatóimat? Az idő mindig rövidebb, a szöveg mindig hosszabb a kelleténél és csak az egyikkel tudunk valamit kezdeni. Összesen huszonnégy évet töltöttem el az Egyetemi Könyvtár, illetve a Széchényi Könyvtár raktáraiban, és ott találkoztam ezekkel a történetekkel. Az olvasó számára eklektikus válogatásnak tűnhet a kötet első pillanatra, váltakozik benne a tudományos komolyság a könnyed tartalommal, de az élet maga is ilyen, hol ezt hozza, hol meg azt. A most következő históriákat biztosan összeköti egy dolog: a kíváncsiság. Minden jó történet a könyvtárban kezdődik, olvassák szeretettel!"

  • Farkas Gábor, Régi könyvek, új kalandok. 12 történet a könyvtárak mélyéről. Tudományos-ismeretterjesztő könyvecske (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2015)

Bár a könyv bemutatóját 2016 februárjában kívánják megtartani, máris érdemes felhívni a figyelmet Tusor Péter történész új könyvére. A Pázmány Péter kinevezésének történetével foglalkozó „mikropolitikai” monográfia hatalmas forrásanyagot megmozgatva szinte hétről-hétre követi Pázmány Péter karrierjének alakulását 1615-1616 folyamán. A könyv az alábbi linken már olvasható.

  • Tusor Péter, Pázmány, a jezsuita érsek. Kinevezésének története, 1615-1616 (Mikropolitikai tanulmány) (Budapest-Róma: MTA-PPKE ’Lendület’ Egyháztörténeti Kuttaócsoport, 2016. Collectanea Vaticana Hungariae vol. 13.)

Az utolsó könyvajánlat egyben programajánlónak is beillik. A könyv- és nyomdatörténész V. Ecsedy Juditnak a Bornemisza-Mantskovit nyomdáról szóló könyve (második kiadás, de kiegészítve a legújabb eredményekkel) ugyanis egy új múzeumi kiállításhoz készült. 2015 őszén nyitották meg Vizsolyban a Mantskovit Bálint Nyomdatörténeti Múzeumot. A két teremben látványosan mutatják be a nyomdászat történetét és fejlődését a koraújkori Magyarországon. Vizsoly mellett érdemes a gönci Biblia-kiállítást is megtekinteni, ahol a Magyarországon kiadott Bibliákat gyűjtötték össze.

  • V. Ecsedy Judit, A Bornemisza-Mantskovit nyomda története (Budapest-Vizsoly: Hernád Kiadó, 2015)