Fodor Pál angol nyelvű kötete az oszmánok közép-európai jelenlétéről

The Unbearable Weight of Empire – The Ottomans in Central Europe. A Failed Attempt at Universal Monarchy (1390-1566)

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete adta ki Fodor Pál történész angol nyelvű könyvét az Oszmán Birodalom magyarországi jelenlétéről.

"Fodor Pál új kötetében arra keresi a választ, hogy miért állt az Oszmán Birodalom folyamatosan háborúban, miért támadta olyan kitartóan Magyarországot egy évszázadon keresztül, és miért tartotta az oszmán vezetés Magyarországot, vagy tágabban értelmezve Közép-Európát, a legfontosabb határvonalának a 16. század során. A szerző elsődleges célja az volt, hogy reálisabb képet adjon a magyar/közép-európai határvonalnak az oszmán politikai-katonai stratégiában elfoglalt helyéről. Ennek során bemutatja, hogy térségünk konfliktusa hogyan befolyásolta az Oszmán Birodalom sorsát hosszú távon, és hogy az oszmán udvar hibás döntéseinek sorozata hogyan vezetett a világbirodalmi program kudarcához. Mindezeken túl Fodor Pál az újabb, Oszmán Birodalommal foglalkozó szakirodalom egyes, az európai és az oszmán történelmet erőltetett párhuzamba állító irányzataival is vitába száll." (MTA TTI honlap)

Fodor Pál, The Unbearable Weight of Empire – The Ottomans in Central Europe. A Failed Attempt at Universal Monarchy (1390-1566), (Budapest: MTA, BTK, TTI, 2015)

A tartalomjegyzék:

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 7

Chapter I
The conquest of Hungary and the road to Vienna
(1370s–1530s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Why were the Ottomans always at war? Some assumptions . . . . . . . 27
The Ottoman Empire and Hungary: The first phase   . . . . . . . . . . . . 48
The accession of Süleyman and the western turn in
Ottoman politics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
The conquest of Hungary and the ensuing Ottoman–Habsburg
rivalry in Central Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Chapter II
The capture of Buda and the road to Szigetvár . . . . . . . . . . . . . . .   95
A decisive decade (1541–1550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
The Transylvanian crisis of 1551–52 and the limits
of imperial politics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Epilogue: The road to Szigetvár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161