Megjelent a Korall legújabb száma a kora újkori konfesszionali-zációról

Konfesszionalizáció: Felekezetiség és politikum a kora újkorban

A Korall Társadalomtörténeti folyóirat legújabb számának tematikus blokkja Kármán Gábor szerkesztésében jelent meg.


A 15. évfolyam (2014) 57. számának teljes tartalomjegyzéke

KONFESSZIONALIZÁCIÓ: FELEKEZETISÉG ÉS POLITIKUM  A KORA ÚJKORBAN

 • Balázs Mihály: Az alkalmazás dilemmái. A német konfesszionalizációs modell és az erdélyi reformáció
 • Kármán Gábor: Egy teológushallgató találkozása a felekezeti sokszínűséggel. Conrad Jacob Hiltebrandt Erdélyben 1656–1658
 • Mihalik Béla Vilmos: Egy kisszebeni plébános tündöklése és bukása. Egyház, állam és helyi közösség konfliktusai a 17. századi Felső-Magyarországon
 • Siptár Dániel: A szerzetesség és a töröktől való visszafoglalást követő „második konfesszionalizáció” Baranya megyében
 • Forgó András: A kései konfesszionalizáció magyarországi jellegzetességeiről  
 • Kádas István: Az Abaúj megyei szolgabírói társadalom a Zsigmond-korban
 • Láng Benedek: Szerelem, alkohol és szégyen: titkosírások a magánéletben a kora újkori Magyarországon
 • Granasztói György: A kora újkori város területe, mint közösségi cselekedet: Nagyszombat példája

KÖNYVEK

 • Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén  – Martí Tibor
 • Cziráki Zsuzsanna: Autonóm közösség és központi hatalom. Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban – Szabó András Péter
 • Amy Milne-Smith: London Clubland. A Cultural History of Gender and Class in Late-Victorian Britain – Eőry Gabriella
 • Sam A. White: The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire – Rácz Lajos
 • Kármán Gábor: Egy közép-európai odüsszia a 17. században. Harsányi Nagy Jakab élete – Dominkovits Péter
 • Kiss Réka: Egyház és közösség a kora újkorban: A Küküllői Református Egyházmegye 17–18. századi iratainak tükrében – Kármán Gábor