Megjelent a Corollarium 1. száma

Az utánpótlás generáció publikációs platformja klasszika-filológia és neolatin tanulmányok számára

Megjelent a Corollarium, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszékének a fiatal kutatók számára elindított online folyóirata. A Corollarium publikálási lehetőséget nyújt a "már egyetemi tanulmányaik alatt is érdemleges tudományos munkát végző és eredményeket elérő hallgatóktól kezdve a doktoranduszokon át a doktori fokozatot már megszerzett, de publikálási lehetőséghez nehezebben jutó fiatalokig". Folyóirat tematikáját is tág keretek közt határozták meg: "az ókortudomány egész területéről – tehát beleértve az ókori keletet is –, a bizantinológia, a közép- és neolatin filológia tárgyköréből" várnak tudományos igényű tanulmányokat, "beleértve még az antikvitás továbbélésének kérdéskomplexumát is."

Az első szám két koraújkori témájú cikkel is szolgál.

Palotás György, Az 1539-es krakkói „nászdalverseny”

Ábrahám Ádám: Principes Transylvaniae – Erdély fejedelmei jezsuita szemmel

A folyóirat honlapja itt található.

A Corollariumhoz egy másik open access szellemben működő online tudományos folyóirat is társul, a Mneme, amely "a tudományos világ felnőtt tagjait szolgálja" majd. Ennek " tartalma jelenleg feltöltési fázisban van". A szerkesztők nem titkolt célja a két folyóirattal, hogy "nemzetközi színterekre is kitörjenek – éppen ezért kétnyelvű (angol és magyar), ingyenes kiadványokat akartak létrehozni."

Forrás