Bubryák Orsolya új könyve az Erdődy-család gyűjteményeiről

A monográfia a mecenatúra különböző formáit mutatja be egy arisztokrata család példáján

A szerző disszertációjának könyvváltozata tíz éves kutatómunka eredménye. Az Erdődy-család mecenatúrájáról szóló öt fejezetet egy 150 oldalas adattár egészíti ki. Bubryák Orsolya szavaival: „egyedülálló lehetőséget nyertem arra, hogy tanúja legyek egy gyűjtemény közel ötszáz éven át tartó formálódásának, és szerencsés forrásadottságok esetén akár keletkezése pillanatától kísérhessem végig egyes tárgyak útját múzeumba kerülésük pillanatáig.” (11.o.)

Bubryák Orsolya, Családtörténet és reprezentáció – A galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei, Bp., MTA BTK Művészettörténeti Intézet, 2013. 541. p.