Megjelent Tüskés Gábor új könyve

"Hagyomány és kritika - Könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom és művelődés történetéhez" címmel jelent meg Tüskés Gábor új könyve

A kötetben a szerző nem tanulmányokat, hanem bírálatokat, recenziókat és opponensi véleményeket közöl több mint három évtizednyi munkásságából. „A válogatás tematikus súlypontját a XVI–XVIII. századi közép-európai irodalom és művelődés alkotja, kitekintéssel a nyugat-, dél- és kelet-európai irodalmakra, eszmetörténeti folyamatokra. Az összeállítás fő célja a rendszerint új alapkutatások eredményeit közreadó forráskiadások, monográfiák, tanulmánykötetek és más szakmunkák bemutatása, értékelése, következtetéseinek továbbgondolása és beillesztése átfogó összefüggésekbe.” (MTA BTK ITI). A szerző az MTA BTK Irodalomtudomáyni Intézetének munkatársa.

Tüskés Gábor, Hagyomány és kritika. Könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom és művelődés történetéhez, Bp., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2013. 280. p.

Bővebben itt.