Az Aranykor öröksége: Marosillye

A Bethlen-évforduló kapcsán érdemes megemlékeznünk a fejedelem marosillyei szülőházáról. A sokáig romos, használhatatlan Veres-bástya felújításának részleteiről film is készült.

A marosillyei vár története a 13. századig nyúlik vissza. A Veres-bástya egy négy sarokbástyás olasz típusú erődítménynek volt a déli sarokbástyája, amely 1552 és 1582 között épült ki, amikor Temesvár és Lippa eleste után Illye jelentősége felértékelődött.  Az építkezés még Bethlen Gábor fejedelemsége idején is folytatódott, de később a sorozatos török betörések megpecsételték a sorsát. Az évszázadokat átvészelve egyedül megmaradt, lakóépületként is használható Veres-bástyát Bethlen Gábor fejedelem születésének színhelyeként  is tiszteljük. A pompás arányú, szépséges részletekben gazdag épület ajtókeretén Bethlen Farkas neve és 1582-es évszám olvasható.

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke, Böjte Csaba hírét vette, hogy Bethlen Gábor szülőháza eladó, megvásárolta, és ezzel megmentette az épületet. A házat 2005-ben, Bethlen Gábor születésének 425. évfordulója tiszteletére adták át.  A 25 perces filmet ajánlom szakmabelieknek és érdeklődőknek egyaránt. Többek között megtudhatjuk belőle, hogyan menekült meg az épület attól, hogy méltatlan kezekbe kerülve méltatlan célokat szolgáljon. Megismerhetjük a falkutatás és felújítás részleteit, a határon túli műemlékvédelem  helyzetét, képet kapunk Erdély Bethlen Gábor alatti aranykoráról. Mindemellett az is kiderül, mire tanítja az erdélyieket Bethlen Gábor életútja, mennyire fontos a Kárpát-medencei magyar épített örökség megóvása a magyar közösségek megmaradása szempontjából. A filmben elhangzó gondolata szerint az épületek olyanok, mint a hajók - az a feladatuk, hogy a generációkat továbbvigyék. Értelmetlen szellemhajó az, amelyikben nincsen élet. Bethlen Gábor gyönyörűen rendbe hozott szülőháza, a felújításnak hála, a felnövekvő generációk hajlékává, hajójává válhat.

További információ itt.