Zsoltártól a rózsaszín regényig: Fejezetek a magyar női művelődés történetéből

Kiállítás nyílik április 2-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban

2014. április 2-án kiállítás nyílik a Petőfi Irodalmi Múzeumban Zsoltártól a rózsaszín regényig: Fejezetek a magyar női művelődés történetéből címmel.

A 16‒19. századot átfogó, hat tematikus blokkba rendezett kiállítás könyvekre, grafikákra, iparművészeti tárgyakra épül. A blokkok közül több is (részben) kora újkori témájú:

I. Védelmező erős pajzs. A vallásos női műveltség a 15–18. században

Ez a tematikai egység a hazai női művelődés vallásos műveivel foglalkozik a középkortól a 18. századig (magyar nyelvű kódexek, versek, fordítások)

II. A bölcs asszony háza. A világi női műveltség a 15. századtól a 19. század közepéig

Itt a gazdálkodásra, család ellátására, betegápolásra, főzésre, kertészkedésre vonatkozó világi ismeretek kerülnek bemutatásra.

IV. Értelmes fő és szerető szív. Nőnevelés a 16. századtól a 19. század közepéig

A nőknek szánt nevelési könyvek, valamint a lányok nevelésével foglalkozó „női tükrök” képezik ennek a blokknak a fő témáját.

A kiállítást a Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete közösen rendezi.

A kiállítás kurátora: dr. Papp Júlia művészettörténész (MTA BTK Művészettörténeti Intézet)

 A kiállítást 2014. április 2-án 18 órakor R. Várkony Ágnes történész fogja megnyitni.

További információk itt.