Újévi "ajándékok"

Az újévi köszöntés jellegzetes középkori módja maradt fenn Baksai Textor György 1684-es gyűjteményében

Az úgynevezett Körmendi-kódex anyagát Baksai T. György körmendi református iskolamester írta össze 1684-ben. Ennek jellegzetes darabja az alábbi szövegrész.

"Strena, újesztendőbélé ajándék" In Christo Dei et Mariae Virginis Unigenito salutem, cuiuslibet anni novi et praesentis. Ingressum, progressum, egressum felix, felicius, felicissimum praecor.

I. A magyarországi koronás királyurunk ő felségének ajándékozom amaz rettenetes erős oroszlánt, a több fene bestiáknak mintegy hatalmas királyát, és ama nagy sebességgel magasan felröpülő saskeselyűt, az aërben röpöső több madaraknak királyát.

II. A felséges koronás királyurunk után lévő gubernátoroknak, fejedelmeknek, méltóságos uraknak, kapitányoknak, hadnagyoknak, magistratusoknak és bíráknak, egyszóval minden tisztben, hivatalban és méltóságban helyheztetett becsületes őrálló uraiméknak ajándékozom ama serényen magány vigyázó darut.

III. A szántóvető köz- és parasztrendnek ajándékozom ama munkás hangyalt.

IV. A kereskedőknek ajándékozom a méhecskét

V. A lelkipásztorokat megajándékozom az érckígyóval.

VI. Az Isten igéjét hallgatóknak ajándékozom a szelíd juhot.

VII. Az atyáknak s anyáknak ajándékozom az ő csirkéit nevelő tyúkot.

VIII. A fiaknak és a leányoknak ajándékozom az ő anyjok szavára serényen futó csirkéket.

IX. Az házas férfiaknak és asszonyoknak ajándékozom az halcion-madarat.

X. Az ifjaknak ajándékozom a sólymot, aki kedves madár, de ritka és nehezen fogattatik meg.

XI. Az szűz leányoknak ajándékozom az unikornist.

XII. Az özvegy asszonyoknak ajándékozom a köserves özvegy gerlicét.

XIII. Az árváknak ajándékozom a fülemülét.

XIV. A gazdáknak ajándékozom a pálmafát.

XV. A gazdasszonynak ajándékozom a tekenyős békát.

XVI. A szolgáknak és szolgálóknak ajándékozom az ébren aluvó nyulat.

XVII. Az Isten igéjét hallgatóknak és penitenciatartóknak ajándékozom a koronát.

XVIII. A nem munkálkodónak ajándékozom a ptücsköt.

XIX. Az Isten igéjét nem hallgatóknak ajándékozom az hitvány szúnyogot.


Forrás: itt.

A kép forrása: itt.