Új kötet a Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyveiről

A Zombori Kármelita Rendház könyvtárának régi állománya

Új kötettel gazdagodott a Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, Monok István szerkesztette sorozat, amely a zombori (ma: Szerbia, Sombor) kármelita rendház könyvtárának régi könyveit dolgozza fel: 1383 címleírás possessorbejegyzésekkel és a kötéstípus megadásával.

A kármelita rend tagjai 1904-ben érkeztek Zomborba. Még ebben az évben megkezdődött rendházuk felépítése, amely a Magyar Sarutlan Kármelita Rend nem teljes jogú provinciájának harmadik legnagyobb kolostora volt. Zombor fontos szellemi központ ekkor, a legfontosabb feladata a teológiai képzés volt. Miután 1920-ban a települést Jugoszláviához csatolták, a kolostort elválasztották a Magyar Rendtartománytól és a rend közvetlen fennhatósága alá került.

A bibliotéka állományát legutóbb, 2006-ban, Stohl Róbert (akkor a bajai Eötvös József Főiskola oktatója) könyvtár szakos diákjaival rendezte: visszaállították az eredeti tematikus rendet, és különválasztották a régi könyves állományt. A gyűjtemény legnagyobb része 18–19. századi kiadvány, amelynek jelentőségét részben a korábbi tulajdonosok bejegyzései, részben pedig az adja, hogy az állományt tudatosan, azzal a céllal hozták létre, hogy a kor kármelita szerzeteseinek kulturális központja legyen.

A Zombori Kármelita Rendház könyvtárának régi állománya: Katalógus = Altbücherbestand der Bibliothek des Karmelitenklosters in Sombor: Katalog, összeáll.: Csesznegi Viktória, Stohl Róbert, munkatársak: Bali Kinga, Farkas Edit, Polgárdi Péter, Terman Tímea, ed. Monok István (Budapest: MTA Könyvtár és Információs Központ; Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2015) (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 8)


Zvara Edina, egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék