Tudományos emlékülés - A magyar jog fejlődésének fél évezrede

Koraújkori jogtörténeti előadások 2014. március 25-26-án az MTA Felolvasótermében

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tudományos emlékülést rendeznek A magyar jog fejlődésének fél évezrede címmel. A program helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasóterme.


A program:

2014. március 25. (kedd) délelőtti ülésszak 10.00-13.00

Levezető elnök: Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója

 • 10:20-10:40 Péter Katalin, MTA BTK Történettudományi Intézet kutató professzora: A Tripartitum anyanyelvű fordításai a 16. században
 • 10:40-11:00 Neumann Tibor, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa: Werbőczy István családja és személyes életútja
 • 11:00-11:20 Tringli István, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa: A kora újkori kodifikáció és a Hármaskönyv
 • 11:40-12:00 Oborni Teréz, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa: Zolthay János Supplementum Tripartiti c. kézirata (1578)
 • 12:00-12:20 Bogdándi Zsolt, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos munkatársa: Az erdélyi központi bíráskodás kialakulása és főbb jellegzetességei (1541-1571)
 • 12:20-12:40 Varga Szabolcs, a Pécsi Hittudományi Főiskola tanszékvezető docense: Horvátország és Szlavónia Werbőczy Tripartitumában
 • 12:40-13:00 Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója: Zárszó

13.00-14.00 Büféebéd

2014. március 25. (kedd) délutáni ülésszak 14.00-17.00

Levezető elnök: Kukorelli István, az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnöke

 • 14:00-14:20 Zlinszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának professzora: A Hármaskönyv és a római jogi recepcio kérdései
 • 14:20-14:40 Bónis Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa: A Tripartitum és az európai ius commune
 • 14:40-15:00 Béli Gábor, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető docense: A bírói gyakorlat a 16. század elejéig

15:00-15:20 Kávészünet

 • 15:20-15:40 Homoki-Nagy Mária, a Szegedi Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Karának tanszékvezető rektorhelyettese: A polgári kori magánjog kialakulása
 • 15:40-16:00 Mezey Barna, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem rektora: A Hármaskönyv büntetőjogi rendelkezései
 • 16:00-16:20 Rácz Lajos professzor, ny. egyetemi tanár: Werbőczy-Szerződéses elmélet
 • 16:20-16:40 Máthé Gábor, az MTA IX. ÁJB Jogtörténeti Albizottságának elnöke: Zárszó

17:00 Fogadás

2014. március 26. (szerda) 10.00–13.00

Levezető elnök: Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora

 • 10:00-10:30 Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke: A hatalom gyakorlása és korlátai Werbőczy művében
 • 10:30-11:00  Darák Péter, a Kúria elnöke: A feudális, a polgári és a jelenkori bírói gyakorlat hatása a jogfejlődésre

11:00-11:20 Kávészünet

 • 11:20-11:50 Kukorelli István, az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnöke: Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet
 • 11:50-12:20 Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke: A jogi képviselet szerepe és a ius patrium
 • 12:20-12:45 Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora: Zárszó

13:00 Fogadás

További információk itt