A Történelmi Szemle új száma

2016/3

A Történelmi Szemle legújabb számában (2016/3) a következő koraújkoros cikkek olvashatók:

  • Mihalik Béla Vilmos, A Szentszék és a magyar választófejedelemség gondolata a 17. század végén
  • Sudár Balázs, A zsarnóci csata (1664) - török szemmel
  • Jakó Zsigmond műhelyéből (sajtó alá rend. Jakó Klára)
  • Kármán Gábor, Szigetvár 1566 (Konferenciabeszámoló)

A tartalomjegyzék itt elérhető.