Szerzetesrendek könyvlistái a világhálón

A Vatikáni Apostoli Könyvtár kézirattárának itáliai kolostorok könyvlistáit őrző kódexei a 16. század végéről a világhálón

A Vatikáni Apostoli Könyvtár (Biblioteca Apostolica Vaticana) kézirattára Vaticani Latini (Vat. Lat.) sorozatának 11266-11326 számú kéziratai itáliai konventek és kolostorok könyvtárának katalógusait tartalmazzák a 16. század végéről. A könyvjegyzékeket a VIII. Kelemen által 1596-ban publikált Index librorum prohibitorum alapján készíttette pápai utasításra az Index Kongregáció. A fentebbi sorozat 31 férfi szerzetesrend könyveiről őriz katalógusokat az 1596-1603 közti időszakból. A könyveket szerzetesek és laikus testvérek egyaránt használták, a kéziratokban ugyanakkor találhatunk néhány könyvjegyzéket apácáktól, papoktól és világiaktól is.

A listákat őrző kéziratok a weboldal bal oldalán található kereső alapján kutathatóak, név, szerző, a könyv címe, a kiadás helye, kézirat száma stb. alapján.

Forrás: itt