Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban

Tóth Gergely új monográfiája

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet „Lendület” Szent Korona Kutatócsoportja kutatásainak újabb eredménye született meg, ezúttal Tóth Gergelytől. A monográfia fülszövege:

„Mihez kezdjen egy protestáns történetíró Szent Istvánnal és a Szent Koronával? Ez a probléma már kezdetektől foglalkoztatta Luther és Kálvin követőit. Az erőteljes katolikus múltszemlélet ellenében hamarosan kialakult egy „alternatív” Szent István és Szent Korona-értelmezés a protestáns oldalon. A 17. század elején az evangélikus Révay Péter felfedezte a bizánci császárok zománcképeit a koronán, s ennek alapján kijelentette, hogy a felségjelvényt nem a pápa, hanem Nagy Konstantin készíttette. A református Kocsi Csergő János pedig nem sokkal később arra a következtetésre jutott, hogy a magyarságot eredetileg görög papok térítették meg. Mindkettejüknek több követője akadt. A szétágazó elméleteket végül az evangélikus Schwarz Gottfried fogta össze a 18. század közepén, aki frontális támadást indított a katolikus Szent István- és Szent Korona-imázs, illetve az államalapítás hagyományos elbeszélése ellen. Tóth Gergely ezt a századokon át formálódó protestáns ellen-narratívát követi végig könyvében, a reformáció feltűnésétől egészen a 18. század végéig.”

A kötet tartalomjegyzékét és előszavát mellékeltük.

Tóth Gergely, Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16-18. század) (Budapest: BTK Történelemtudományi Intézet, 2016)

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
PDF icon Szentistvan_eloszo.pdf93.48 KB
PDF icon Szentistvan_tartalom.pdf81.54 KB