A szolidaritásról - két karácsonyi előszó 1941-1942-ből

Két karácsonyi előszó a II. világháború közepéről
Pár évvel ezelőtt került kezembe a témájában iránymutatónak számító Cambridge Economic History of Europe című kézikönyv első kötetének 1942-es kiadása. A kötet ugyan nem koraújkori témájú, de a közreműködő történészek már klasszikusnak számítanak (Marc Bloch, Georg Ostrogorsky, Alfons Dopsch), és a második világháború alatt megjelent mű két kiadásának előszava ritka érdekes és tanulságos tükre annak a kornak, amelyben íródott.  Az 1941-es kiadás hosszabb és az 1942-es kiadás rövidke előszava is a megelőző év karácsonyán kelt. A lent idézett részlet nyilván része a kötelező szerkesztői megnyilatkozásoknak, de mégis figyelemreméltó módon, visszafogott aggódással tudósít szerzőinek sorsáról. Egy nem rövid távra tervezet kézikönyv előszavától ez szokatlan eljárás. (A kötet időtállóságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az 1966-os második kiadás érintetlenül közölte az 1942-es kiadás jó részét, benne a fent említett szerzők fejezeteivel.) Nem tudok nem arra a következtetésre jutni, hogy az előszókban tanúsított gesztus a maga drámaiságában leginkább mégis abból fejez ki valamit, ami manapság nagyon hiányzik: az általános emberi és szakmai szolidaritásból.  Éppen ezért a lenti kis szövegrésszel kívánunk Békés Karácsonyt és Boldogabb Új Esztendőt Olvasóinknak!
 
Előszó az 1941-es kiadáshoz, kelt 1940 karácsonyán

Ezt a kötetet csak igen nagy nehézség árán sikerült összeállítani. Az ilyenfajta munkákat csak nemzetközi összefogás révén lehet elvégezni, de egy ilyen összefogás a jelen pillanatban számunkra már egyáltalán nem lehetséges. Amikor ezt a kötetet és két közvetlen folytatását megterveztük 1934-ben, a nemzetközi kooperáció még mindig lehetséges volt. Ez azonban minden évben egyre nehezebbé vált.

Az első fejezet szerzője, Richard Koebner, Breslauban volt professzor, amikor elfogadta a felkérésünket. A Jeruzsálembe való átköltözés, és ezzel járó kényszer, hogy héberül tartson előadásokat, meggátolta az egyébként is hatalmas munka befejezésében.

Egy olasz tudós elfogadta a felkérésünket a hetedik fejezet itáliai szekciójának megírására, de a kéziratot nem tudta leszállítani. Őt az itáliai mezőgazdaság egy dán szakértője váltotta, aki azonban váratlanul meghalt. Az ő utódja egy finn volt, aki nagy elszántsággal be is fejezte a számára előírt szakaszt, még mielőtt arra kényszerült volna, hogy "valahonnan Finnországból" azt írja 1939. novemberében, reméli vissza fog térni egyszer a gazdaságtörténethez, de "az csak egy kis dolog országa függetlenségéhez képest". Azóta sem hallottunk felőle.

A spanyol kollégának sajnálatosan fel kellett adnia a feladatot, mivel Santanderben tartózkodott menekültként, miközben a jegyzetei Sevillában voltak. Róla sem halottunk semmi hírt. Szerencsénk volt, amikor rátaláltunk egy amerikai tudósra, aki hajlandó volt helyettesíteni őt igen rövid határidők mellett.

Professzor Rutkowskiról csak annyit tudunk bizonyossággal, hogy nincs a saját egyetemén Poznańban. Azt feltételezzük, hogy Professzor Ganshof, aki egyben tartalékos tiszt, életben van Belgiumban, és hogy Marc Bloch, miután a seregben szolgált, biztonságban van Amerikában....
 
1940 karácsonya."

Előszó az 1942-es reprint kiadáshoz, kelt 1941 karácsonyán
 
"Mivel az ellenséges hadműveletek szükségessé tettek egy korai reprintet, megragadjuk az alkalmat, hogy hírül adjuk, Marc Bloch biztonságban van Franciaországban, és nem Amerikában, Gunnar Mickwitz pedig elesett az első finn háborúban. Hogy mi is a sorsa Peter Struve-nak and Georg Ostrogorsky-nak, akik mindketten orosz száműzöttek Belgrádban, azt nem tudjuk.

Karácsony, 1941"

 
Nem kell magyarázni, a zsidó származású, francia hazafi Marc Bloch a Francia Ellenállásban küzdött, majd miután a vichy-i rendőrség elfogta és átadta a Gestaponak, megkínozták és 1944 júniusában lelőtték. A patrióta finn pedig hazájáért harcolva az oroszok ellen esett el. Volt köztük zsidó és keresztény, orthodox és protestáns, de mégis volt közöttük valami ezek felett álló kötelék is. Ennek pedig sohasem fogy el az aktualitása.
 
***

Two Christmas Prefaces to the Cambridge Economic History of Europe, 1942

Preface to the 1941 edition dated on Christmas 1940:

 
"The volume has been assembled with difficulty. Work of this kind can be done only on an international basis and, for the time being, that basis has failed us. When the volume and its two immediate successors were planned, in 1934, international co-operation was still possible. But it became harder each year. 

The Author of Chapter i (Richard Koebner) when he accepted our offer was a Professor in Breaslau. Transference to Jerusalem, with the accompanying need to master the art of lecturing in Hebrew, interfered with the completion of what seems to us a great piece of work.

An Italian scholar accepted our offer to write the Italian section of Chapter vii but was unable to deliver the MS. He was replaced by a Danish student of Italian agrarian conditions; the Dane unexpectedly died. His successor is a Finn who, with great determination, finished the section before he had occasion to write 'from somewhere in Finland' in November 1939 that he hoped to come back to economic history but that 'it was a small thing compared with the independence of his country'. We have not heard from him since. 

Our Spanish contributor sadly threw up his task because he was a refugee in Santander and his notes were in Seville. There has been no later news of him either. We were fortunate in finding an American scholar who was willing at short notice to take his place. 

Of Professor Rutkowski all that we know with certainty is that he cannot be at his University of Poznán; we believe that Professor Ganshof, an officer of the reserve, is alive in Belgium; and that Professor Marc Bloch, after serving with the armies, is safe in America. ... Christmas, 1940"

Preface to the 1942 reprint dated on Christmas 1941

"Enemy action having made an early reprint necessary, the opportunity is taken to report that Marc Bloch is safe in France, not in America, and that Gunnar Mickwitz fell in the first Finnish war. What has happaned to Peter Struve and Georg Ostrogorsky, both Russian exiles in Belgrade, we do not know. Christmas, 1941."
The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire. Vol. I: The Agrarian Life of the Middle Ages, J. H. Clapham and Eileen Power - See more at: http://www.psqonline.org/article.cfm?IDArticle=5202#sthash.I07CBAWF.dpuf
The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire. Vol. I: The Agrarian Life of the Middle Ages, J. H. Clapham and Eileen Power - See more at: http://www.psqonline.org/article.cfm?IDArticle=5202#sthash.I07CBAWF.dpuf