Ritoókné Szalay Ágnes előadása Janus Pannonius gyulafehérvári kéziratairól

2015. november 25., 16 óra, MTA BTK ITI

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyek szervezésében kerül sor Ritoókné Szalay Ágnes előadására ”Tres fuimus clari cognato e sanguine vates": Janus Pannonius kéziratai Gyulafehérvárott címmel.

A helyszín: MTA BTK Irodalomtudomány Intézet, Budapest, Ménesi út 11-13. I. emeleti tanácsterme.

Időpont: 2015. november 25. szerda, délután 4 óra