A restaurálás művészete - tudományos eredményekkel

A Magyar Nemzeti Galéria gyönyörű kiadványa online elérhető

„A restaurálás egyszerre mesterség, tudományos kutatás és művészeti tevékenység. Önálló, öntörvényű szakma, egy életet betöltő hivatás. Az elhivatott kutató számára ugyanis megszólalnak a művek. Főként azoknak, akik alapos ismerettel, türelemmel, a mégoly apró részletek iránt is kellő tisztelettel közelítenek. Másként a történeti tudományokban jártas elméleti szakembereknek, és másként azoknak a restaurátoroknak, akik maguk is birtokában vannak a mesterségbeli tudásnak.”

Ezek a sorok olvashatók a  Magyar Nemzeti Galéria honlapján pdf formátumban elérhető, szép kivitelű, tartalmas kiadvány bevezetőjében, amely A restaurálás művészete. Kiemelkedő restaurálások a Magyar Nemzeti Galériában 1957-2011 címet viseli. A könyv a 2007-ben megrendezett, azonos című tárlat műhelytanulmányaiból született. A szerkesztők célja, hogy bemutassák a Galéria alapításától, 1957-től kezdve napjainkig – konkrétan 2012-ig, a Magyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeumba történő beolvasztásáig ‒ a legfontosabb restaurátori munkákat: mintegy 70 műfajában, korában, anyagában elérő műalkotást, látványos fotókkal illusztrálva és közérthető magyarázatokkal megvilágítva (közéjük tartozik a kisszebeni Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt plébániatemplom egykori főoltárának restaurálása is, melynek elkészültéről itt mi is beszámoltunk). A koraújkorból megemlíthető tárgyak például egy festmény Szent Imre hercegről, a Mária halála-oltár a dobronyai Szent Mihály-templomból, egy festett famennyezet Galgánváraljáról.

Az 53 szerzőt felvonultató kötet igazi csapatmunka, melynek tartalmi felépítése (katalógusrész) is érdekesen alakult: nem kronológiai és nem műfaji szempontok szabták meg, hanem az anyaguk szerint (fa, vászon, papír, kő) csoportosították a műtárgyakat. A kötet elején egy a szakkifejezéseket megmagyarázó szótári rész található, és a tárgyakkal kapcsolatos részletes bibliográfia sem hiányzik, a függelékben pedig az MNG restaurátorműhelyeinek története olvasható.

A kiadvány szerkesztői: Boda Zsuzsanna, Jávor Anna, Poszler Györgyi, Verő Mária, s feltétlenül említést érdemel a magas szintű művészeti kivitelezésért az Art Box (Kőfaragó Gyula és Kőfaragó Gréti).

A kötet itt elérhető.