A reformáció útjai - konferencia

Május 11-én, csütörtökön az ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtárában

A Mika Sándor Egyesület kamarakonferenciát rendez az ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtárában A reformáció útjai címmel.

A rendezvény, az egyetemi képzésben hiánypótló módon, egy helyen és egy napon kívánja bemutatni mindazokat a tudományos modelleket, amelyekkel az egyházi és hitbeli reform XVI–XVII. századi lehetőségeit és stratégiáit a kutatás leképezte. Széttartó és nem egy ponton egymással feleselő elképzelések hangzanak el annak érdekében, hogy ezáltal láthatóvá váljék: a reformáció az európai történelem egyik szellemi csúcspontjaként éppolyan színes és sokféle volt a maga történeti jellegében, amilyen a korabeli Európa szellemi és társadalmi világa.

A konferencia programja:

9:45 Védnöki köszöntő, megnyitó

  • 10:00 Dr. habil. FEDELES TAMÁS egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem): A római papszentelések kérdése. Egy ismeretlen társadalmi réteg a reformáció szolgálatában?
  • 10:30 NEMES GÁBOR PhD, főlevéltáros (Győri Egyházmegyei Levéltár): Elszalasztott lehetőségek. Katolikusok, kelyhesek és pikárdok a Jagellók országaiban.

11:00–11:15 kávészünet

  • 11:15 Dr. ERDÉLYI GABRIELLA tudományos főmunkatárs (MTA BTK TTI): Szerzetesség a reformáció hajnalán
  • 11:45 CSEPREGI ZOLTÁN DHAS, egyetemi tanár (Evangélikus Hittudományi Egyetem): A reformáció nyelve

12:15–13:00 ebédszünet

  • 13:00 Dr. MOLNÁR ANTAL egyetemi docens (ELTE BTK), tudományos főmunkatárs (MTA BTK TTI): A mezővárosi modell: protestánsok és katolikusok
  • 13:30 ŐZE SÁNDOR DHAS, egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A végvári modell: az apokalipszis öntudata
  • 14:00 IMRE MIHÁLY MHAS, egyetemi tanár (Debreceni Tudományegyetem): A Querela Hungariae-toposz és a reformáció korának magyar identitása

14:30–14:45 kávészünet

  • 14:45 BALÁZS MIHÁLY DHAS, egyetemi tanár: Az erdélyi unitarizmus, az 1568. évi tordai országgyűlés és a vallásbéke toposza
  • 15:15 Dr. FAZEKAS ISTVÁN egyetemi docens (ELTE BTK): A katolikus reform
  • 15:45 ARATÓ GYÖRGY történész, levéltáros (Győri Egyházmegyei Levéltár), PhD-hallgató (ELTE BTK): A főúri udvar és a konfesszionalizáció

16:15–17:00 kötetlen beszélgetés bor és pogácsa mellett

 

Mika Sándor Egyesület
Az Eötvös Collegium Történész Műhelye volt tagjainak szövetsége
1068 Budapest, Benczúr utca 31.
www.mikaegylet.hu -- www.facebook.com/mikaegylet

Magazinmelléklet: