Pesti Brigitta könyve a 17. századi dedikációkról

A napokban jelent meg Pesti Brigitta könyve Dedikáció és mecenatúra címmel, amelynek alapját az ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén megvédett értekezése képezi. A fülszöveg szerint "a munka arra vállakozik, hogy a 17. század első fele magyar nyelvű könyvtermésének teljes körű vizsgálatával választ adjon arra a kérdésre, hogy az évszázados latin nyelvű nemzetközi hagyomány mellett hogyan alakul ki és fejlődik a dedikáció műfajának magyar nyelvű eszközkészlete, valamint hogy milyen támogatásban részesül az egyre erősödő magyar nyelvű irodalom, azaz - a kérdést leegyszerűsítve - kik, mit és miért támogattak."

Pesti Brigitta, Dedikáció és mecenatúra Magyarországon a 17. század első felében (Budapest-Eger: Kossuth, 2013.)