OSZK–ELTE Információtörténeti szeminárium 1.

Információtörténeti szeminárium és vita 2014. május 9-én az OSZK-ban az ELTE BTK doktoranduszai és hallgatói részvételével

Az Országos Széchényi Könyvtár és az ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke információtörténeti vitanapot tart 2014. május 9-én, pénteken  doktoranduszok, hallgatók és kutatók részvételével. 

A tanulmányi napot az Országos Széchényi Könyvtár az ELTE Reneszánsz tanulmányok mesterképzési szakjával, ill. Európai és magyar reneszánsz doktori programjával közösen rendezi meg, s a felsőoktatási tehetséggondozó program támogatja.
A Könyvtár minden érdeklődőt szívesen lát. A tanulmányi nap helyszíne a Könyvtár 516. terme.


Program:

10:00:
Az Országos Széchényi Könyvtár megbízott főigazgatójának megnyitó szavai
KÁLDOS János: A kutatószeminárium elé

10:15–10:45: Nyitóelőadás
HORVÁTH Iván: És Nyugaton? (Vendégszöveg és olvasóközönség)

10:45–11:30: Kritikai kiadás 1. - A Pannóniai ének OSZK számára készülő hálózati kritikai kiadása
TUBAY Tiziano: A honfoglalás leírása a Pannónia énekben és a történetírók munkáiban
BALÁZS Debóra: A Pannóniai ének filológiai és textológiai szempontú értelmezése
MARÓTHY Szilvia: Az elektronikus kritikai kiadás

Vita

Ebédszünet

13:00–13:45: Kritikai kiadás 2. - A De hogy nem látsz dolgodhoz (1540 k.) OSZK számára készülő hálózati kritikai kiadása
RENNER Ildikó: A kézirat betűhű átirata és a kritikai szöveg
BÓDAI Regina: A De hogy nem látsz dolgodhoz kezdetű vers metrikai vizsgálata
BARTÓK Zsófia Ágnes: A De sancto Ladislao OSZK számára készülő hálózati kritikai kiadása

Vita

Kávészünet

14:15–15:00: Szövegcsoportok
SIMON Zsolt: „Bűnes vagyok […] régi nagy sok bálványimádásomban” – 1540 előtti magyar nyelvű ráolvasások
MARÓTHY Szilvia: Nekünk Szabács kell – Korai verses nyelvemlékeink tagolási rendszerei
BOGNÁR Péter: Pesti Gábor verselése

Vita