Megjelent Zvara Edina könyve 16‒17. századi protestáns lelkészek könyvtárairól

A szerző olyan neves, főleg a Dunántúlon működő papok olvasmányműveltségét tárgyalja, mint a Beythe-család (István és két fia: András és Imre), Kanizsai Pálfi János és Ceglédi Szabó Pál. A könyv első felét kitevő tanulmány a szlovákiai Turócszentmártonban, a németújvári egykori ferences kolostorban és a kismartoni Esterházy-könyvtárban végzett több éves kutatómunka alatt összegyűlt – elsősorban possessor bejegyzésekből származó – adatok értékelésére vállalkozik, míg a mellékletben maguknak a lelkészi könyvtáraknak a rekonstrukciójára kerül sor.

Zvara Edina: Nyugat-dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késő humanizmus korában, Szeged‒Budapest, 2013, 499. p. (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai IX.)