Megjelent Buzási Enikő és Pálffy Géza új könyve

A magyar korona legkorábbi ábrázolása és az Ehrenspiegel keletkezéstörténete

Örömmel tudatjuk, hogy megjelent "Lendületes" kollégáink új könyve.

A Magyar Tudományos Akadémia „Lendület” Szent Korona Kutatócsoportjának újabb, ezúttal német nyelvű monográfiája a magyar korona legkorábbi hiteles, részletekben és színekben meglehetősen pontos ábrázolásának keletkezéstörténetébe kalauzolja el olvasóit. A Buzási Enikő művészettörténész és Pálffy Géza történész által közösen írt kötet részletesen feltárja, miként születhetett meg az 1550-es évek közepén egy augsburgi városi történetíró, Clemens Jäger (1500 körül–1561) kérésére a Bécsben őrzött magyar korona autentikus képe, amelyet az augsburgi krónikaíró neves közép-európai történetírók, humanisták és művészek közreműködésével készíttetett el és kapott meg a Habsburg-dinasztiáról szóló művéhez (Ehrenspiegel des Hauses Österreich). A Habsburg-családtörténet, főképp a benne található több száz páratlan miniatúrának, csata- és városábrázolásnak, uralkodóportrénak, síremléknek, tájképnek, valamint több ezer címernek és pecsétnek köszönhetően, mindig is kiemelkedő jelentőségű forrás volt a nemzetközi kutatás számára. A most megjelenő kötet a fennmaradt levéltári dokumentumok mellett elsősorban a kódexekben található korona-kép, valamint a többi ábrázolás művészettörténeti elemzése révén elsőként tisztázza a Münchenben, Bécsben és Drezdában fennmaradt (eredetileg Augsburgban és Innsbruckban készült) négy illuminált kéziratos példány keletkezéstörténetét, illetve készítési sorrendjét. A szerzők kutatási eredményei több ponton kiegészítik, illetve korrigálják az eddigi álláspontokat, a kötet így jelentős nemzetközi figyelemre számíthat. A monográfiában nagyrészt első ízben megjelenő illusztrációk (köztük a Szent Korona ez ideig sohasem közölt színes ábrázolásai) számottevő újdonságot jelentek a hazai és határon túli történészeknek és művészettörténészeknek, korona- és humanizmuskutatóknak, valamint a Habsburg-dinasztia-történet, a historiográfia és a heraldika iránt érdeklődőknek egyaránt. Az új eredmények remélhetőleg újból felkeltik a nemzetközi figyelmet a Szent Korona és a magyarországi korona-kutatás iránt.

Enikő Buzási – Géza Pálffy, Augsburg - Wien - München - Innsbruck. Die frühesten Darstellungen der Stephanskrone und die Entstehung der Exemplare des Ehrenspiegels des Hauses Österreich. Gelehrten- und Künstlerbeziehungen in Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Bp.: MTA Történettudományi Intézet, 2015)

A tartalomjegyzéket csatoltuk.

A könyv magyar nyelvű tanulmányváltozata: "A magyar korona eddigi ismert legkorábbi autentikus ábrázolásának keletkezéséről", Művészettörténeti Értesítő 62 (2014) 217–264.

Megrendelhető: terjesztes@tti.hu

 

Magazinmelléklet: 
CsatolmányMéret
Image icon korona-tartalom.jpg207.54 KB