A Magyar Könyvszemle legújabb számából

A Magyar Könyvszemle 129 (2013/4) számának koraújkori témájú cikkeiből:

Cikkek

  • Eva Frimmová, L’activité de l’imprimeur Andreas entra 1477 et 1480 á Presbourg
  • Monok István, A magyarországi és erdélyi arisztokrácia, és a „mindenkinek szóló könyv” a 17-18. században

Közlemények

  • Klinda Mária, Újabb adat Oláh Miklós esztergomi érsek és Thurzó György nádor könyvtárához
  • Bánfi Szilvia, Rheda Pál lipcsei kapcsolata
  • Antal Alexandra, A bécsi Magyar Hírmondó mecenatúrájának működéséről (Görög Demeter levelei gróf Széchényi Ferenchez)

Figyelő

  • Héder Mihály, Láng Benedek, Lévai Szabolcs, Filológiai okok egy monoalfabetikus titkosírásfejtő szoftver mellett: a program működése és tapasztalata (17. századi példákkal - a szerk.)

Szemle

  • Jubileumi könyv és nyomdatörténeti szimpózium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról, szerk. Zentai Csilla, Debrecen, Alföldi Nyomda Zrt. Méliusz Műhelye, 2011 (Nagy Györgyi)
  • Petrőczi Éva, Kagylókürttel harangozni. Újabb a puritán irodalomból, Debrecen-Budapest, Hernád Kiadó, 2011 (Nemzet, egyház, művelődés VI) (Bíró Csilla)
  • A füleki ferences rendház könyvtárának régi állománya. Katalógus, összeállította Martí Tibor, Eger, EKF 2012 (Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei 7) (M. Horváth Mária)
  • V. Molnár László, Mi és Ők. Magyar-orosz kulturális kontaktusok 1711-1848, Budapest, Szőlőtő Kétnyelvű Oktatásért Nonprofit Közhasznú Kft., 2012 (Pirger Orsolya)

Forrás