Luther-jegyzeteket fedeztek fel Wolfenbüttelben

A wolfenbütteli Herzog August Könyvtárban Luther Márton eddig ismeretlen kéziratos jegyzeteit fedezték fel egy kötetben.

Ulrich Bubenheimer heidelbergi teológiaprofesszor a lapszéli bejegyzéseket egy krónika és Baptista Mantuanus egy latin költeményének margóján találta. Luther kézirása számos más forrásból is ismert, ezért kétségtelenül bizonyítható, hogy magától a wittenbergi reformátortól származnak a margináliák. Az eddig publikált fotók alapján sejthető, hogy Luther olvasmányjegyzetei fontos adalékokat nyújthatnak a wittenbergi reformátor gondolkodásának megértéséhez. Az egyik margójegyzeten, amelyet Luther Baptista Mantuanus, az 15. századi itáliai karmelita Antiochiai Szt. Margitról írott kiseposzához (Margarithae Agon) fűzött, jól kivehetően olvasható: "iustus ex fide vivit". Antiochiai Szt. Margitot, aki a legenda szerint egy pogány pap gyermeke volt, anyja korai halála után egy kegyes keresztény asszony nevelte fel, és Baptista Mantuanus kegyes képzelete szerint a szent a dajkájától származó tejjel együtt szívta magába a keresztény hitet:

Lacteus ut tenerum liquor instillatus in ora
Corpus alit: sic innocuas infusa per aures
Sancta fides animum
:

Ahogy a szájába csepegő tej táplálja testét,
így kezdi el lelkét átjárni a szent hit, amit ártatlan
fülébe ér.

Ha tehát hihetünk az eddig megjelent híreknek, Luther a csak hitből történő megigazulás tanát már Antiochiai Szt. Margit legendájában is felfedezte, amikor azt a megjegyzést fűzte a sorokhoz, hogy "az igaz ember hitből él".

A jegyzetek terjedelméről és pontos keletkezési idejéről egyelőre még nem derültek ki részletek, de valószínűsíhető, hogy Luther korai alkotói korszakából származnak.

 

Forrás: itt és itt.

A fenti bejegyzés értelmezésére további információk itt, és egy videó a felfedezésről itt.