Lendületes lett munkatársunk, Kiss Farkas Gábor!

Gratulálunk a Lendület program 2014. évi pályázata bölcsész nyerteseinek, Bárány Attila Pálnak és kollégánknak, Kiss Farkas Gábornak!

Az MTA 2014. május 16-án hirdette ki kiválósági programja, a Lendület ez évi nyerteseit. A 18 projekt között két bölcsészprogram is található, a középkoros Bárány Attila Pálé és szerkesztőnké, Kiss Farkas Gáboré.

Kiss Farkas Gábor (a Ludwig-Boltzmann-Institut für Neulateinische Studien, Universität Innsbruck tudományos munkatársa és az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék adjunktusa) kutatási programjának címe: Intellectual networks in history: new insights and tools from the old republic of letters.

Fő célkitűzése egy olyan kutatóközpont létrehozatala, ahol munkatársaival a koraújkori Európa egészében jelentős hatású magyarországi humanisták európai kapcsolatrendszerét vizsgálják. A De Gruyter kiadó által közzétett „Verfasserlexikon” kelet-közép európai folytatásaként a magyarországi humanisták 1420 és 1620 közötti szerzői lexikonát kívánják elkészíteni. A mintegy 400 biográfia feldolgozása által nyert adatokat társadalom-, nevelés- és eszmetörténeti szempontból is értékesek. Általuk válasz kapható olyan kérdésekre is, hogy egyes időszakokban milyen eltérő funkciói voltak a koraújkori tudós migrációnak, és volt-e akkoriban Magyarországon „brain drain” vagy „brain gain”. Ezen felül egyéni projektek keretében több fontos, eddig kiadatlan szöveg közzététele várható (Zsámboky János levelezésének új kiadása, Apáczai Csere János Philosophia naturalisa, A magyarországi koraújkori közhelygyűjtemények repertóriuma, Enyedi György prédikációi).

Gábor sikerének örülünk és gratulálunk.

További információk itt.