Kultúrjav a recitin

Megjelent a Fiatalok Konferenciájának új kötete

Bar­tók Zsó­fia Ág­nes, Fajt Anita, Gö­rög Dá­niel és Ma­ró­thy Szil­via szerkesztésében látott napvilágot a Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­ája (Fi­Kon) má­so­dik kötete. A 2014 no­vem­be­ré­ben, Bu­da­pes­ten meg­ren­de­zett kul­túr­jav. Írás­be­li­ség és szó­be­li­ség iro­dalma - új­ra­hasz­no­sítva című rendezvényen elhangzott előadások nyomán készült tanulmánykötet teljes terjedelmében hozzáférhető az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének tartalomszolgáltató portálján, a recitin.

A kiadvány hozzáférhető: itt.