Körmendy Kinga előadása a padovai studensekről a 15. században

2015. október 29-én 17 órakor

Az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport szervezésében kerül sor Körmendy Kinga Padovai studensek - esztergomi kanonokok, 1442-1451 című előadására.

Időpont: 2015. október 29-én, csütörtökön, 17 órára
Helyszín: PPKE BTK Sophianum (Budapest, VIII. Mikszáth tér 1.),  204-es terem