Koraújkoros konferencia Bécsben 2014 áprilisában

A Scientiae bécsi konferenciája: Knowledge practices of the early modern period (1450‒1750)

A Scientiae: Disciplines of knowing in the early modern world nemzetközi kutatócsoport meghirdette harmadik éves konferenciáját, amelyet 2014. április 23‒25. között a Bécsi Egyetemen rendeznek meg.

Plenáris előadók:
Thomas Wallnig (Universität Wien)
Howard Hotson (University of Oxford)

A konferencia témája a tudományos forradalom időszakának interdiszciplináris tudásanyaga, gyakorlatok és tárgyak bonyolult keveréke, amelyek ma már osztályokba sorolt tudományos hierarchiák részei. A téma megközelítése ezért rendkívül sokrétű: a bibliai exegezistől a művészetelméleten, logikán, irodalmi humanizmuson, a természetfilozófián, alkímián, okkultizmuson át a kereskedelmi ismeretekig terjed.

A konferenciára 2014. április 1-ig lehet regisztrálni.

További információk itt.